Порядок проведення особистого прийому громадян

ПОРЯДОК

проведення особистого прийому громадян керівництвом
районної державної адміністрації

1. Особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації, першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату райдержадміністрації (далі – керівництвом районної державної адміністрації) проводиться відповідно до затвердженого графіка та цього Порядку.

2. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації опубліковується у місцевих засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації, у приміщенні районної державної адміністрації та органів місцевого самоврядування в доступному для вільного огляду місцях.

3. Працівниками відділу діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації роз’яснюється Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в районній державній адміністрації особам, які бажають записатись на особистий прийом та надається необхідна інформація щодо цього.

4. Особистий прийом громадян головою районної державної адміністрації проводиться у такому порядку:

4.1. Громадяни звертаються особисто до спеціаліста відділу діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації, що відповідає за проведення особистого прийому громадян, або ж за телефоном 2-14-63.

4.2. Запис громадян на особистий прийом до керівництва районної державної адміністрації здійснюється спеціалістом відділу діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності, який заповнює картку особистого прийому, де відповідно до статті 5 Закону України „Про звернення громадян” зазначаються такі дані:

- дата особистого прийому;

- прізвище, ім’я, по батькові керівника, який проводить особистий прийом;

- прізвище, ім'я, по батькові заявника (заявників);

- місце роботи заявника;

- соціальний статус заявника (заявників);

- місце проживання, номер телефону;

- короткий зміст порушеного питання та фактів звернення до органів або посадових осіб, до компетенції яких належить вирішення питання, з приводу якого особа має намір відвідати особистий прийом громадян, і результат розгляду цього питання вищевказаними органами або посадовими особами, що підтверджується відповідними письмовими документами.

4.3. Під час запису громадянам надаються роз’яснення щодо можливості розгляду їх звернень з порушених питань першим заступником, заступниками голови районної державної адміністрації та керівником апарату райдержадміністрації у дні особистого прийому або згідно з поданою письмовою заявою.

4.4. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів та учасників Другої світової війни проводиться першочергово.

4.5. Запис на повторний прийом особи (протягом року) з питання, яке вже розглядалося головою районної державної адміністрації, може бути зроблено лише у тому випадку, коли питання, порушене у першому обґрунтованому зверненні, не було вирішено по суті.

У разі повторного звернення громадянина вивчаються архівні матеріали з порушеного питання, з’ясовуються обставини, що його зумовили, надаються відповідні роз’яснення.

5. За потреби, що визначається посадовою особою, яка проводить прийом громадян, або начальником відділу діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльностіапарату районної державної адміністрації, до участі в особистому прийомі громадян керівництвом районної державної адміністрації запрошуються посадові особи, до компетенції яких належить вирішення питання, або на запит відділу діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації структурними підрозділами надаються документи, інші матеріали, необхідні для обґрунтованого розгляду звернення під час особистого прийому.

6. Список громадян на особистий прийом голови районної державної адміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові разом з документами, зазначеними у пункті 5 цього Порядку, подається виключно голові районної державної адміністрації.

7. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, воно розглядається в тому порядку, що й письмове звернення.

Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

8. Звернення громадян на особистому прийомі реєструється відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року №348.

9. З урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, структурні підрозділи районної державної адміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким доручено його опрацювання, зобов’язані в установлені законодавством терміни підготувати заявнику відповідь по суті питання за підписом особи, що проводила особистий прийом або, в разі розгляду звернення в районних установах і організаціях, інформується та посадова особа, доручення якої виконувалося.

10. Відділ діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату районної державної адміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, терміни розгляду яких порушено, та, за потреби, інформує керівництво районної державної адміністрації.