ПОРЯДОК проведення „гарячої” телефонної лінії

ПОРЯДОК
проведення „гарячої” телефонної лінії
в районній державній адміністрації

1. „Гаряча” телефонна лінія в районній державній адміністрації проводиться головою районної державної адміністрації, першим заступником та заступником голови райдержадміністрації згідно з графіком.

2. Графік проведення «гарячої» телефонної лінії складається відділом діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації за пропозиціями керівництва райдержадміністрації та затверджується головою райдержадміністрації, публікується у районній газеті «Бершадський край» та на офіційному веб-сайті райдержадміністрації.

3. Інформація, що надійшла від громадян на „гарячу” телефонну лінію, візується керівником, який отримав її під час роботи телефонної лінії, опрацьовується відділом діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації в той же день подається на розгляд для вчинення резолюцій та вирішення порушених у зверненнях питань.

Звернення, в яких порушено питання інформативного, довідкового та консультативного характеру, а також ті, які не потребують додаткового вивчення, розглядаються і вирішуються невідкладно.

Звернення, що потребують більш детального вивчення, виділення коштів, матеріальних та людських ресурсів, розглядаються у тому ж порядку, що й письмове звернення (або звернення, висловлене на особистому прийомі громадян) відповідно до Закону України “Про звернення громадян”.

4.Відділ діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністраціїї:

4.1. Здійснює облік телефонних звернень громадян.

4.2. Забезпечує контроль за виконанням доручень, наданих керівництвом райдержадміністрації.

4.3. Готує аналітичні матеріали про стан цієї роботи в райдержадміністрації.

4.4. За дорученням керівництва райдержадміністрації забезпечує направлення звернень, поданих під час „гарячої” телефонної лінії безпосередньо керівникам структурних підрозділів райдержадмі­ністрації, органів місцевого самоврядування та інших установ, організацій, до повноважень яких належить вирішення проблем і прийняття у зв'язку з цим відповідних рішень.

5. Діловодство за зверненнями громадян, що надійшли через телефонну “гарячу” лінію, ведеться відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14.04.1997р. № 348.

6. Відділ діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації через засоби масової інформації надає інформацію про проведення прямих „гарячих„ телефонних ліній, а також висвітлює результати вирішення питань, з якими зверталися жителі району до керівництва райдержадміністрації.

7. Відповідальність за своєчасний та якісний розгляд звернень, отриманих під час „гарячої” телефонної лінії, надання відповіді заявнику несуть посадові особи, яким доручено розгляд звернень.

8. Рішення про зняття з контролю звернень, що були отримані під час проведення „гарячої” телефонної лінії, приймають посадові особи, які проводили „гарячу” телефонну лінію, шляхом накладання резолюції „До справи” на інформації про результати розгляду звернення.

Графік роботи "гарячої "телефонної лінії у районній державній адміністрації