Подати електронне звернення

ПОДАТИ ЕЛЕКТРОННЕ ЗВЕРНЕННЯ
 

На яку адресу звертатися з письмовим зверненням до Бершадської районної державної адміністрації?
         24400, м. Бершадь, вул. Героїв України, 22 Бершадська районна державна адміністрація

Сторінка зворотнього зв’язку

Як правильно оформити звернення?
Відповідно до статті 5 Закону України  "Про звернення громадян" у зверненні має бути зазначено прізвище, ім'я, по батькові, місце проживання громадянина, викладено суть порушеного питання, зауваження, пропозиції, заяви чи скарги, прохання чи вимоги. Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати.

Як потрапити на особистий прийом до керівництва райдержадміністрації?
Графіки прийому громадян


Чи можливо записатися на прийом до керівництва райдержадміністрації заздалегідь?
            Відповідно до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян у Кабінеті Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 жовтня 2010 р. N 924, попередній запис на особистий прийом до голови райдержадміністрації проводиться працівниками відділу діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності щоденно.

Як і коли працює «гаряча» телефонна лінія Бершадської районної державної адміністрації?
Графік роботи "гарячої "телефонної лінії у районній державній адміністрації

Який порядок розгляду звернень громадян у Бершадській районній державній адміністрації?
         Відповідно до статті 40 Конституції України усі мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк. Статтею 19 Закону України "Про звернення громадян" визначено, зокрема, у разі необхідності та за наявності можливостей розгляд звернень громадян покладається на посадову особу чи підрозділ службового апарату, спеціально уповноважені здійснювати цю роботу. Таким підрозділом у Бершадській райдержадміністрації є відділ діловодства, організаційної роботи та інформаційної діяльності апарату райдержадміністрації.

В якій термін розглядається звернення?
Відповідно до статті 20 Закону України "Про звернення громадян" звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання.  Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів.

Як оскаржити бездіяльність органів державної влади та їх посадових осіб?
Статтею 16 Закону України "Про звернення громадян"  передбачено, що скарга на дії чи рішення органу державної влади, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, об'єднання громадян, засобів масової інформації, посадової особи подається у порядку підлеглості вищому органу або посадовій особі, що не позбавляє громадянина права звернутися до суду відповідно до чинного законодавства, а в разі відсутності такого органу або незгоди громадянина з прийнятим за скаргою рішенням - безпосередньо до суду. До скарги додаються наявні у громадянина рішення або копії рішень, які приймалися за його зверненням раніше, а також інші документи, необхідні для розгляду скарги, але тільки ті, які відповідно стосуються питання.