Підприємства зобов'язали оновити інформацію про кінцевих бенефіціарних власників

28.04.2020 набуває чинності Закон України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" від 06.12.2019 р. № 361-IX (далі – Закон). Цей Закон вносить зміни до Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" від 15.05.2003 р. № 755-IV.

        Згідно з новими вимогами юридичні особи зобов'язані підтримувати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності в актуальному стані, оновлювати її та повідомляти державному реєстратору про зміни протягом 30 робочих днів із дня їх виникнення. Якщо змін в структурі власності та інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи немає, юридичні особи зобов'язані повідомляти державного реєстратора про те, що таких змін немає, під час проведення державної реєстрації будь-яких змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР).

       Інформація про кінцевого бенефіціарного власника повинна містити: прізвище, ім'я, по батькові, дату народження, країну громадянства, серію та номер паспорта громадянина України або паспортний документ іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, у якій ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер і міру (рівень, ступінь, частку) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).

      Закон також передбачає обов'язок розкривати інформацію про кінцевих бенефіціарних власників під час державної реєстрації юридичної особи та під час проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу через подання державному реєстратору додаткових документів, а саме:

– структури власності за формою та змістом, які визначено законодавством України;

– витягу, виписки чи іншого документа з торговельного, банківського, судового реєстру тощо, що підтверджує реєстрацію юридичної особи – нерезидента в країні її місцезнаходження в разі, якщо засновником юридичної особи є юридична особа – нерезидент;

– нотаріально засвідченої копії документа, що посвідчує особу, яка є кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи, – для фізичної особи – нерезидента та, якщо такий документ оформлено без застосування засобів Єдиного державного демографічного реєстру, для фізичної особи – резидента.

     Після набрання чинності Законом юридичні особи зобов'язані будуть щорічно протягом 14 календарних днів, починаючи з наступного року з дати державної реєстрації юридичної особи, подавати державному реєстратору наведені вище документи та відповідну заяву для підтвердження відомостей про кінцевих бенефіціарних власників.

      Компанії, зареєстровані на момент набрання чинності Законом, також зобов'язані подати оновлені дані про своїх кінцевих бенефіціарних власників і структуру власності протягом трьох місяців із дня затвердження відповідної форми та змісту структури власності уповноваженим державним органом.

 

       Хто є бенефіціарним власником?

1) особа, яка самостійно або разом з іншими особами / компаніями безпосередньо чи опосередковано володіє щонайменше 25 % статутного капіталу або прав голосу в компанії; або

2) особа, яка безпосередньо чи опосередковано здійснює вирішальний вплив на управління або господарську діяльність компанії, зокрема, володіючи або користуючись всіма активами чи їх значною часткою; або

3) особа, яка має вирішальний вплив на вчинення правочинів, що дають можливість визначати умови господарської діяльності компанії; або

4) особа, яка має право давати обов'язкові до виконання вказівки чи виконувати функції органу управління.

Хто не може бути бенефіціарним власником?

  1. Траст.
  2. Інша юридична особа.
  3. Формальний власник 25 % статутного капіталу або прав голосу в компанії.
  4. Агент.
  5. Посередник.
  6. Номінальний утримувач.

Хто зобов'язаний подавати відомості про кінцевого бенефіціарного власника?

     Стаття 641 Господарського кодексу України встановлює, що підприємства, крім державних і комунальних підприємств, зобов'язані встановлювати свого кінцевого бенефіціарного власника (контролера), регулярно оновлювати й зберігати інформацію про нього та надавати її державному реєстратору у випадках та в обсязі, передбачених законом.

Хто не подає інформацію про кінцевого бенефіціарного власника?

    Якщо засновниками юридичної особи є лише фізичні особи, які є бенефіціарними власниками (контролерами) юридичної особи, інформацію про кінцевого бенефіціарного власника (контролера) юридичної особи подавати не потрібно (ст. 9 Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань").

Водночас відомості про кінцевого бенефіціарного власника також не подають:

– громадські формування;

– адвокатські об'єднання;

– торгово-промислові палати;

– об'єднання співвласників багатоквартирних будинків;

– релігійні організації;

– державні органи;

– органи місцевого самоврядування, їх асоціації;

– державні та комунальні підприємства, установи, організації.

Якою є адміністративна відповідальність за неповідомлення про кінцевого бенефіціарного власника?

       Неподання або несвоєчасне подання державному реєстратору передбаченої Законом України "Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань" інформації про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи чи про його відсутність або документів для підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи тягнуть за собою накладення штрафу на керівника юридичної особи або особу, уповноважену діяти від імені юридичної особи (виконавчого органу), у розмірі від 1000 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17000 до 51000 грн).

      Чинна редакція Кодексу України про адміністративні правопорушення (до набрання чинності Законом 28.04.2020), а саме ч. 6 ст. 16611 КУпАП України передбачає відповідальність за неподання інформації про кінцевих бенефіціарних власників у вигляді штрафу в розмірі від 300 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (5100 – 8500 грн).

       Протоколи про адміністративні правопорушення мають право складати суб'єкти Держфінмоніторингу. Застосування наведених вище адміністративних санкцій здійснює суд (ст. 221 КУпАП України).

Начальник відділу

Лещенко Сергій Іванович

Адреса: 24400 м. Бершадь  вул.Миколаєнка,21
Телефон: 
(04352) 25048

E-mail: adminvid_bershad@vin.gov.ua  

Червень 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5