До уваги отримувачів державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

            Управління соціальної та молодіжної політики Бершадської райдержадміністрації  повідомляє, що   відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 24.02.2003 №250 «Про затвердження Порядку призначення та виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям»

для призначення даного виду допомоги подається, зокрема, декларація про доходи та майно,  яка заповнюється на підставі довідок про доходи кожного члена сім’ї. Згідно з п. 10 Порядку соціальна допомога не призначається у разі, коли:   працездатні члени  малозабезпеченої  сім'ї  не  працюють,  не служать,  не вчаться за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-технічних,   вищих   навчальних   закладах  I-IV  рівня акредитації протягом трьох місяців,  що передують місяцю звернення за  призначенням  державної соціальної допомоги (крім осіб,  які в
установленому  порядку  визнані  безробітними  та  за  інформацією центрів  зайнятості не порушують законодавство про зайнятість щодо сприяння своєму працевлаштуванню;  осіб,  які доглядають за дітьми до  досягнення ними трирічного віку або за дітьми,  які потребують догляду  протягом   часу,   визначеного   у   медичному   висновку
лікарсько-консультативної комісії, але не більше ніж до досягнення ними шестирічного віку; осіб, які доглядають за інвалідами I групи або  дітьми-інвалідами  віком  до 18 років, за інвалідами II групи внаслідок  психічного  розладу,  а  також  за особами, які досягли 80-річного  віку;  фізичних  осіб, які надають соціальні послуги);
       під час  вибіркового  обстеження  матеріально-побутових  умов сім'ї  з'ясовано,  що  малозабезпечена сім'я має додаткові джерела для існування,  не зазначені у  декларації  про  доходи  та  майно (здача  у  найм або оренду житлового приміщення (будинку) або його частини;  один чи кілька  членів  сім'ї  працюють  без  оформлення
трудових  відносин  у встановленому порядку;  можливість отримання доходу від  утримання  худоби,  птиці,  інших  тварин;  дохід  від народних  промислів,  використання  наявної  сільськогосподарської техніки, вантажної машини, мікроавтобуса тощо);
      особи, які входять до складу малозабезпеченої сім'ї, протягом 12  місяців  перед  зверненням  за  наданням  соціальної  допомоги здійснили   купівлю   земельної   ділянки,   квартири   (будинку), автомобіля,    транспортного   засобу   (механізму),   будівельних
матеріалів, інших товарів довгострокового вжитку тощо або оплатили послуги  з навчання,  будівництва,  ремонту квартири (будинку) або автомобіля,  транспортного засобу (механізму), телефонного (в тому числі мобільного) зв'язку тощо (крім житлово-комунальних послуг, у межах  норм  споживання  та   медичних   послуг,   пов'язаних   із
забезпеченням  життєдіяльності)  в  сумі,  яка  на  час  звернення перевищує 10-кратну величину прожиткового мінімуму для сім'ї;
       у власності  чи  володінні  малозабезпеченої  сім'ї  є  друга квартира (будинок) за умови,  що загальна  площа  житла  перевищує 21 кв.  метр на одного члена сім'ї та додатково 10,5 кв.  метра на сім'ю,  чи  більше   одного   автомобіля,   транспортного   засобу (механізму).       За наявності обставин, передбачених в абзацах другому-шостому цього пункту,  державна соціальна допомога  може  бути  призначена органом соціального захисту населення на підставі рішень районних, районних   у   мм.   Києві  та  Севастополі  держадміністрацій  та виконавчих  комітетів  міських  і  районних  у  містах  (у разі їх
створення) рад або утворених ними комісій у разі, коли:
     у складі сім'ї є інвалід;
     у малозабезпеченій багатодітній сім'ї  виховуються  троє  або більше  дітей  віком  до  18 років (якщо діти навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх,  а також професійно-технічних, вищих навчальних закладах I-IV рівня акредитації, але не довше ніж до досягнення ними 23 років);
     неможливість отримання   будь-яких   джерел   для   існування пов'язана  з тривалою хворобою одного та/або кількох членів сім'ї. Рішення про призначення  державної  соціальної  допомоги  у  таких випадках  приймається на підставі обстеження матеріально-побутових умов сім'ї, яка звернулася за призначенням такої допомоги.       Отже, заробітну плату одного із членів сім’ї, яка  отримана без оформлення трудових відносин та задекларована уповноваженим представником сім’ї, враховується при обчисленні сукупного доходу сім’ї. Рішення про призначення або відмову в призначенні державної допомоги приймається комісією.

Начальник управління

Гаврилишина Людмила Іванівна

Адреса: 24400 м. Бершадь вул. Миколаєнка,25
Телефон: 
(04352) 21863,

(04352)24395, (04352)24203


E-mail: usmp_bershad@vin.gov.ua

Жовтень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3