Інформація про діяльність управління Державної казначейської служби України у Бершадському районі Вінницької області.

Управління Державної казначейської служби України у Бершадському районі Вінницької області (далі – управління  Казначейства) є територіальним органом Державної казначейської служби України (далі- Казначейство).

Управління Казначейства підпорядковане  Казначейству та Головному управлінню Державної  казначейської служби України  у Вінницькій області

Основним  завданням управління Казначейства є реалізація державної політики у сферах казначейського обслуговування бюджетних коштів, бухгалтерського обліку виконання бюджетів.

Управління Казначейства відповідно до покладених на нього завдань та в установленому законодавством порядку:

1) здійснює через систему електронних платежів Національного банку України розрахунково-касове обслуговування розпорядників, одержувачів бюджетних коштів та інших клієнтів, операцій з коштами бюджетів;

2) здійснює відкриття і закриття рахунків в національній валюті, проводить операції на рахунках, формує та видає виписки з рахунків;

3) здійснює повернення коштів, помилково або надміру зарахованих до бюджету, за поданням органів, що контролюють справляння надходжень бюджету;

4) проводить відповідні розрахунки між державним та місцевими бюджетами, між місцевими бюджетами, а також між учасниками бюджетного процесу та суб’єктами господарювання;

5) формує та веде єдиний реєстр розпорядників та одержувачів бюджетних коштів і базу даних мережі розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

6) здійснює реєстрацію та облік бюджетних зобов'язань розпорядників та одержувачів бюджетних коштів;

7) здійснює платежі за дорученнями розпорядників та одержувачів бюджетних коштів відповідно до законодавства, в тому числі платежі, пов'язані з виконанням зобов'язань, взятих під державні та місцеві гарантії;

8) здійснює безспірне списання коштів державного бюджету та місцевих бюджетів або боржників на підставі рішення суду;

9) здійснює покриття тимчасових касових розривів місцевих бюджетів;

10) веде бухгалтерський облік усіх операцій з виконання державного та місцевих бюджетів;

11) зводе та складає звітність про виконання державного, місцевих та зведених місцевих бюджетів. Складає та подає відповідним місцевим фінансовим органам звітність про виконання місцевих бюджетів;

12) здійснює у межах повноважень, передбачених законом, контроль за:

веденням бухгалтерського обліку всіх надходжень і витрат державного та місцевих бюджетів, складанням та поданням розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів фінансової і бюджетної звітності;

відповідністю взятих розпорядниками бюджетних коштів бюджетних зобов'язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми

13) застосовує  або здійснює заходи впливу за порушення бюджетного законодавства;

14) забезпечує організацію та координацію діяльності головних бухгалтерів бюджетних установ та контроль за виконанням ними своїх повноважень шляхом оцінки їх діяльності;

15) надає консультаційну допомогу учасникам бюджетного процесу з питань, що належать до компетенції управліня Казначейства;

16) здійснюють інші повноваження, визначені законами України.

Травень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2