Постанова КМУ від 5 листопада 2008 р. N 976

Про затвердження Порядку сприяння 
проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади 

{ Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ 
N 1103 ( 1103-2009-п ) від 14.10.2009 } 


З метою створення належних умов для участі громадськості у 
формуванні та реалізації державної політики Кабінет Міністрів 
України п о с т а н о в л я є

1. Затвердити Порядок сприяння проведенню громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади, що додається. 

{ Пункт 2 виключено на підставі Постанови КМ N 1103 
1103-2009-п ) від 14.10.2009 } 

3. Рекомендувати органам місцевого самоврядування керуватися 
під час проведення громадської експертизи їх діяльності 
затвердженим цією постановою Порядком. 


Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО 

Інд. 51  

ЗАТВЕРДЖЕНО 
постановою Кабінету Міністрів України 
від 5 листопада 2008 р. N 976
ПОРЯДОК 
сприяння проведенню громадської експертизи 
діяльності органів виконавчої влади 


1. Цей Порядок, розроблений відповідно до пункту 4 статті 5 
Указу Президента України від 15 вересня 2005 р. N 1276 
1276/2005 ) "Про забезпечення участі громадськості у формуванні 
та реалізації державної політики", визначає процедуру сприяння 
проведенню інститутами громадянського суспільства громадської 
експертизи діяльності органів виконавчої влади. 

2. Громадська експертиза діяльності органів виконавчої влади 
(далі - громадська експертиза) є складовою механізму 
демократичного управління державою, який передбачає проведення 
інститутами громадянського суспільства оцінки діяльності органів 
виконавчої влади, ефективності прийняття і виконання такими 
органами рішень, підготовку пропозицій щодо розв'язання суспільно 
значущих проблем для їх врахування органами виконавчої влади у 
своїй роботі. 

У цьому Порядку під інститутами громадянського суспільства 
слід розуміти громадські організації, професійні та творчі спілки, 
організації роботодавців, благодійні і релігійні організації, 
органи самоорганізації населення, недержавні засоби масової 
інформації та інші непідприємницькі товариства і установи, 
легалізовані відповідно до законодавства. 

3. Орган виконавчої влади сприяє інституту громадянського 
суспільства у проведенні громадської експертизи у разі надходження 
від нього письмового запиту із зазначенням: 

його найменування, відомостей про легалізацію, 
місцезнаходження та електронної адреси (за наявності); 

предмета і мети громадської експертизи; 

переліку документів та інших матеріалів, необхідних для 
проведення громадської експертизи (далі - матеріали); 

адреси, за якою надсилається відповідь на запит, або 
прізвища, ім'я та по батькові особи, уповноваженої одержати таку 
відповідь, її контактного телефону і електронної адреси (за 
наявності). 

День надходження запиту є датою початку проведення 
громадської експертизи. 

4. Орган виконавчої влади після надходження від інституту 
громадянського суспільства письмового запиту щодо проведення 
громадської експертизи: 

1) видає у тижневий строк наказ (розпорядження) про 
проведення такої експертизи і заходів, пов'язаних з підготовкою 
матеріалів, із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові та посади 
особи (осіб), відповідальної (відповідальних) за забезпечення 
взаємодії з інститутом громадянського суспільства, зміст якого 
доводить до відома інституту громадянського суспільства, що 
ініціює проведення громадської експертизи, протягом трьох днів з 
моменту його видання; 

2) утворює у разі потреби робочу групу для підготовки 
матеріалів із залученням представників інституту громадянського 
суспільства, що ініціює проведення громадської експертизи; 

3) розміщує у тижневий строк інформацію про надходження 
запиту щодо проведення громадської експертизи та заходи, здійснені 
органом виконавчої влади з метою сприяння її проведенню, на 
власному веб-сайті; 

4) подає інституту громадянського суспільства матеріали або 
завірені в установленому порядку їх копії з урахуванням вимог та 
строку, визначених Законом України "Про інформацію" ( 2657-12 ). 

5. Посадові особи органу виконавчої влади не повинні 
перешкоджати проведенню громадської експертизи та втручатись у 
діяльність інституту громадянського суспільства, пов'язану з її 
проведенням. 

6. Пропозиції, підготовлені інститутом громадянського 
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи 
(далі - експертні пропозиції), враховуються органом виконавчої 
влади під час підготовки програм соціально-економічного розвитку, 
державних цільових та регіональних програм, формування бюджетів 
відповідного рівня, вирішення питань поточної діяльності. 

7. Орган виконавчої влади після надходження експертних 
пропозицій: 

1) розміщує їх у тижневий строк на власному веб-сайті; 

2) розглядає їх на найближчому засіданні колегії за участю 
представників інституту громадянського суспільства, що проводив 
громадську експертизу. У разі коли колегію не утворено, експертні 
пропозиції розглядає керівник органу виконавчої влади у 
двотижневий строк за участю представників інституту громадянського 
суспільства, що проводив громадську експертизу; 

2-1) розробляє і затверджує за результатами розгляду 
експертних пропозицій заходи, спрямовані на їх реалізацію;
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 2-1 згідно з Постановою КМ N 1103 
1103-2009-п ) від 14.10.2009 } 

3) подає у десятиденний строк інституту громадянського 
суспільства, що проводив громадську експертизу, письмову відповідь 
про результати розгляду експертних пропозицій та заходи, 
спрямовані на їх реалізацію, з одночасним розміщенням відповідної 
інформації у засобах масової інформації та/або на власному 
веб-сайті;
{ Підпункт 3 пункту 7 в редакції Постанови КМ N 1103 
1103-2009-п ) від 14.10.2009 } 

4) надсилає в письмовій та електронній формі Секретаріату 
Кабінету Міністрів України для розміщення на урядовому веб-сайті 
"Громадянське суспільство і влада": 

інформацію про найменування, прізвище, ім'я, по батькові 
керівника, поштову адресу, контактні дані інституту громадянського 
суспільства, що проводив громадську експертизу, предмет та строки 
її проведення; 

експертні пропозиції, подані інститутом громадянського 
суспільства за результатами проведеної громадської експертизи; 

затверджені органом виконавчої влади заходи для реалізації 
експертних пропозицій; 

відповідь органу виконавчої влади інституту громадянського 
суспільства про результати розгляду експертних пропозицій та 
заходи для їх реалізації.
{ Пункт 7 доповнено підпунктом 4 згідно з Постановою КМ N 1103 
1103-2009-п ) від 14.10.2009 }
Квітень 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Нд
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
859697
Сьогодні
Вчора
Цього тижня
Минулого тижня
Цього місяця
Минулого місяця
За весь час
585
946
1531
852125
49210
27862
859697

Ваш IP: 3.84.182.112
2019-04-23 13:51