Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування – сучасний лікувально–профілактичний заклад

Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування - є багатопрофільним лікувально-профілактичним закладом, який забезпечує надання кваліфікованої спеціалізованої медичної допомоги в  умовах цілодобового стаціонару дорослим та дітям з гострими станами або загостренням хронічних захворювань, що потребують високої інтенсивності лікування та догляду, надання кваліфікованої лікувально-діагностичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим згідно з нормативами надання стаціонарної акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги населенню із Бершадського, Чечельницького, Теплицького районів. Лікарня при наданні інтенсивного лікування хворим знаходиться у взаємодії з закладами охорони здоров’я первинного та третинного (високоспеціалізованого) рівнів. Забезпечується своєчасне переведення хворих  у відповідні спеціалізовані відділення, для надання третинної  медичної  допомоги у випадках погіршення стану та потреби у вискоспеціалізованій медичній допомозі.
        В грудні 2017 року  Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування  одержала сертифікат відповідності  вимогам національного стандарту СУЯ (системи управління якості) ДСТУ ІSO 9001-2015.  Акредитаційною комісією Департаменту охорони здоров’я  Вінницької ОДА проведено акредитацію ОЛІЛ та присвоєно вищу акредитаційну категорію.
        Невідкладна (екстрена) медична допомога в лікарні надається  відділенням невідкладної (екстреної) медичної допомоги, в якому в цілодобовому режимі забезпечується надання медичної допомоги пацієнтам, які доставляються бригадами екстреної  медичної допомоги Бершадської станції ЕМД, а також пацієнтам, які звернулися за наданням невідкладної (екстреної) медичної допомоги особисто.  Цілодобову невідкладну  (екстрену) медичну допомогу надають лікарі невідкладної   медичної допомоги:  хірург, педіатр, акушер гінеколог, анестезіолог; 
середні медичні працівники: рентгенлаборант, клінічний лаборант.  За потреби ургентну допомогу надають лікарі: травматологи, хірурги,  неврологи, отоларингологи, офтальмологи, нарколог, педіатри, анестезіологи, терапевти, акушер-гінекологи. 
        Спеціалізована амбулаторна  медична допомога в Бершадському  районі надається  лікарями діагностично-консультативної  поліклініки  на 178 відвідувань за зміну.  Функціонують  20 ліжок денного стаціонару при амбулаторно-поліклінічному закладі.    
        У  діагностично - консультативній поліклініці медичну допомогу пацієнтам надають лікарі - вузькі спеціалісти: хірург, уролог, невролог, офтальмолог, офтальмолог дитячий, нарколог, психіатр, психіатр дитячий, невролог дитячий, терапевт, ендокринолог, травматолог, отоларинголог, дерматовенеролог, онколог,  інфекціоніст,  лікар ЛФК, стоматолог-терапевт, стоматолог-хірург, стоматолог-дитячий, фтизіатр, акушер – гінекологи.
       Медична допомога  в  ОЛІЛ  надається  в стаціонарних відділеннях із ліжковим фондом – 200 цілодобових ліжок  (терапевтичне, дитяче, перинатальний центр, інфекційне, неврологічне, хірургічне   з травматологічними та отоларингологічними ліжками),
крім того  6 ліжок відділення анестезіології та інтенсивної терапії.
        На даний час функціонують:
Терапевтичне  відділення                     - 60 ліжок
Хірургічне    відділення                          - 45 ліжок
    в т.ч.  хірургічні                                          - 25 ліжок
    в т.ч.  травматологічні                             - 15 ліжок
    в т.ч.  отоларингологічні                        -   5 ліжок
Дитяче       відділення                             - 20 ліжок
Інфекційне   відділення                         - 20 ліжок
Неврологічне   відділення                    - 20 ліжок
Перинатальний цент                              - 35 ліжок
    в т.ч. гінекологічні                                    -14  ліжок
    в т.ч. відділення патології
               вагітності                                           -  6  ліжок
    в т.ч. пологові                                              - 15  ліжок

Крім того: відділення анестезіології 
та інтенсивної терапії                                  -  6  ліжок.
       Для забезпечення надання  якісної медичної допомоги пацієнтам  в ОЛІЛ функціонують допоміжні структурні підрозділи: кабінет  функціональної діагностики, кабінет ультразвукової діагностики, ендоскопічний кабінет, кабінет «Довіра»,  відділення трансфузіології, мамографічний кабінет, рентгенологічне відділення, в тому числі сучасний рентгенологічний кабінет  з цифровою обробкою плівки, клініко-діагностична лабораторія, бактеріологічна лабораторія, фізіотерапевтичний кабінет, кабінет масажу та ЛФК, протитуберкульозний кабінет,патологоанатомічне відділення.
       Медичну допомогу в Бершадській  окружній лікарні інтенсивного лікування надають висококваліфіковані медичні працівники. Всього працюючих– 475, тому числі - 81 лікар (з них пенсійного віку-26%) та 211 середніх медичних працівників.
       Відсоток атестованих лікарів - 96.3%, відсоток атестованих середніх медичних працівників - 92.42%.
        Відсоток укомплектованості штатних посад:
-лікарями-73.8%,
-середніми медичними працівниками – 100%.
        В Бершадській окружній лікарні інтенсивного лікування  щороку проводиться до 1700 операцій. 
      В хірургічному відділенні проводяться невідкладні оперативні втручання  на черевній порожнині, планові грижі, операції на венах нижніх кінцівок. Травматологічні оперативні втручання  з приводу  остеометалосинтезу  довгих трубчатих кісток, ендопротезування тазостегнових суглобів;  лікування остеохондрозу хребта, деформуючого  артрозу суглобів. Отоларингологічні  оперативні втручання з приводу резекції переділки носа, ощадлива нижня конхотомія, поліпотомія носа, ендоназальна  етмоїдотомія, тонозілектомія (дорослі), дренування гайморових пазух, розкриття абсцесів.
       В перинатальному центрі проводяться оперативні втручання на жіночій статевій сфері: матка, яєчники, маткові труби.
       Завдяки придбанню  лапароскопічної  стійки   проводяться оперативні втручання лапароскопічним методом.         
        Основні переваги лапароскопії в  хірургії та гінекології – це відсутність великих розтинів. Щоб ввести лапароскоп та зробити  операцію  проводять невеликі проколи довжиною від 0.5 до 1 см. Ці малі надрізи дозволяють суттєво зменшити тривалість після операційного періоду та загоюються  практично без утворення рубців. Очікується, що в майбутньому більша частина хірургічних операцій буде проводитися з використанням лапароскопічної стійки.
       Лікарями ОЛІЛ успішно проведені такі лапароскопічні операції:
-лапароскопічні холецистектемії,
-лапароскопічне видалення ендометріоїдних кіст обох яєчників,
-лапароскопічне видалення додатків зліва,
-діагностична лапароскопія у зв’язку з діагнозом «кіста яєчника».
        Направлення хворих для проведення  лапароскопічних     втручань в хірургічному відділенні  проводиться  лікарями  лікувально-профілактичних закладів Бершадського району.
         На сьогоднішній день Бершадська окружна лікарня інтенсивного лікування є лікарнею  першого рівня, обслуговує населення трьох районів. В умовах реформування в ОЛІЛ є всі можливості: кадровий потенціал, матеріально-технічна база щодо створення окружної лікарні  другого рівня.