Проект розпорядження райдержадмістрації «Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Бершадського району»

ПРОЕКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ

                                 від                             2018 року                                                     №

                 

Про затвердження Умов конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Бершадського району

 

         Відповідно до ст.6, 20, 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», ст.7,44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року № 176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» та від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» із змінами, наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за № 499/13766 (зі змінами):   
       1. Затвердити Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах загального користування, що не виходять за межі території Бершадського району, що додаються.

   2.Завідувачу   сектору  юридичного забезпечення апарату  райдержадміністрації (Д.І.Саковський) подати це розпорядження  на державну реєстрацію до Головного територіального управління юстиції у Вінницькій області.

 1. Розпорядження набуває чинності з дня його офіційного оприлюднення на веб-сайті районної державної адміністрації та у місцевих засобах масової інформації.
 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Е.Ольшевського.

 

Голова районної державної адміністрації                                                              І.Стефанцов

  


                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови райдержадміністрації

від  __          2018 року № ___

 

Умови

конкурсу з перевезення пасажирів

 на  приміських автобусних маршрутах,

що не виходять за межі території Бершадського району

 

 1. Умови конкурсу з перевезення пасажирів на приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території Бершадського району (далі - Умови), розроблено відповідно до статей 7, 44 Закону України «Про автомобільний транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року № 1081 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування» (зі змінами), постанови Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 року №176 «Про затвердження Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту» (зі змінами), наказу Міністерства транспорту та зв'язку України від 12 квітня 2007 року № 285 «Про затвердження Порядку визначення класу комфортності автобусів, сфери їхнього використання за видами сполучень та режимами руху», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 року за №499/13766 ( зі змінами) і визначають умови перевезень пасажирів, які повинні виконувати автомобільні перевізники, визначені на відповідному об'єкті конкурсу.                                       
 1. Терміни в цих Умовах вживаються в значенні, наведеному в законодавстві у сфері автомобільного транспорту.

 

 1. Організатором перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах, що не виходять за межі території Бершадського району є Бершадська районна державна адміністрація Вінницької області (далі – Організатор). Для підготовки та проведення конкурсу Організатор утворює конкурсний комітет з організації та проведення конкурсів з перевезення пасажирів на автобусних маршрутах, що не виходять за межі території Бершадського району (далі – конкурсний комітет). Персональний склад конкурсного комітету затверджується головою Бершадської районної державної адміністрації.

       4. Ці Умови є обов'язковими для Організатора, конкурсного комітету та перевізників-претендентів.

 

 1. Об'єктом конкурсу є маршрут (кілька маршрутів) приміського автобусного сполучення із затвердженими паспортами, які входять до визначеного Організатором переліку об’єктів конкурсу з перевезення пасажирів на внутрішньорайонних маршрутах загального користування, що визначені у додатку.
 2. Обґрунтована структура парку автобусів, що працюватимуть на маршруті загального користування має відповідати таким критеріям:    

1) забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на приміських автобусних маршрутах згідно з Порядком  визначення    класу    комфортності автобусів,  сфери  їхнього  використання  за  видами  сполучень та режимами руху, затвердженого наказом Міністерства транспорту та зв’язку України від 12.04.2007  N 285, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 травня 2007 р. за N 499/13766,  на приміських маршрутах загального користування - автобусів категорій М2, М3, класу А, В,  І, II, III; 

2) рухомий склад, що пропонується перевізником-претендентом для перевезення пасажирів на маршрутах, повинен  за пасажиромісткістю, класом, технічними та екологічними показниками відповідати вимогам чинного законодавства у сфері автомобільного транспорту. 

 1. Перевезення пасажирів на маршрутах здійснюються відповідно до державних соціальних нормативів у сфері транспортного обслуговування населення.
 2. Перевізник-претендент зобов’язаний мати достатню кількість транспортних засобів для виконання перевезень, що визначені для обслуговування об’єкту конкурсу та перевезень, які повинні виконуватися відповідно до чинних договорів (дозволів). Достатня кількість транспортних засобів визначається як кількість автобусів, необхідних для виконання перевезень, та кількість резервних транспортних засобів, яка становить 10 відсотків необхідної кількості автобусів для виконання перевезень.                       
 3. Автотранспортні засоби, які пропонуються перевізниками-претендентами для резерву, повинні бути не нижче за показниками категорії класу, комфортності основних транспортних засобів, які пропонуються для обслуговування маршруту.
 4. На кожному об’єкті конкурсу, перевізник повинен забезпечити роботу не менше як 35 відсотків загальної кількості автобусів до 31 грудня 2019 р. та до 50 відсотків - з 1 січня 2020 року, пристосованих для перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями. Вказаний спеціальний транспорт має виконувати не менше одного рейсу на кожному приміському маршруті в усі дні роботи транспорту. 
 1. Відповідно до чинного законодавства України перевізник зобов’язаний здійснювати пільгові перевезення пасажирів.
 2. Транспортні засоби, пристосовані для перевезення осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, повинні бути пристосовані для користування інвалідами з вадами зору, слуху та з ураженнями опорно – рухового апарату, а також передбачати можливість встановлення зовнішніх звукових інформаторів номера і кінцевих зупинок маршруту, текстових та звукових систем у салоні для оголошення зупинок.
 3. У разі відсутності в перевізників-претендентів автобусів, що відповідають   умовам  конкурсу,  вони  мають  право  подавати  до конкурсного комітету заяву на участь у конкурсі та  документи,  що містять       характеристику      наявних      автобусів,      які перевізник-претендент пропонує використовувати на даному маршруті, а  також  інвестиційний  проект-зобов'язання  щодо оновлення парку автобусів на цьому маршруті на визначений період до п'яти років.

У разі  відсутності  перевізників-претендентів,   які   мають автобуси,  що  відповідають  умовам конкурсу,  конкурс проводиться серед  претендентів,  які  пропонують  використовувати  на  даному маршруті   автобуси,  що  відповідають  вимогам  безпеки,  але  не відповідають  умовам  конкурсу   за   класом,   пасажиромісткістю, параметрами  комфортності,  з  урахуванням  поданих  інвестиційних проектів-зобов'язань щодо оновлення парку  автобусів,  які  будуть повністю відповідати всім вимогам, у термін до п'яти років. 

 1. Для забезпечення належної якості та безпеки перевезень пасажирів на автобусних маршрутах встановлюються додаткові умови щодо: 
 • наявності у перевізника GPS системи, встановленої на транспортних засобах, які пропонуються для роботи на автобусному маршруті.

2) надання перевізником-претендентом по кожному об’єкту конкурсу, в паперовому та електронному вигляді, інформації (на компакт-диску), зокрема фото  автобусів,  що   пропонуються  (державний  номерний  знак,  загальний вигляд, салон) та фото матеріально-технічної бази.

 1. Договір з переможцем конкурсу організатор укладає на термін від трьох до п'яти років.

У разі відсутності в  переможця конкурсу  автобусів,  що  відповідають  цим Умовам за класом, пасажиромісткістю, параметрами  комфортності, але відповідають вимогам безпеки, організатор укладає з ним  договір на один рік. 

 1. До участі в конкурсі не допускаються автомобільні перевізники, які визначені в статті 45 Закону України «Про автомобільний транспорт» та пункті 12 Порядку проведення конкурсу з перевезення пасажирів на автобусному маршруті загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03 грудня 2008 року №1081 (із змінами).

 

 

Заступник начальника – начальник відділу

економічного розвитку, житлово – комунального

господарства та інфраструктури

управління агропромислового

та економічного розвитку

райдержадміністрації                                                                 С.М.Корнелюк                    

 

 

Додаток до умов конкурсу з перевезення

 пасажирів на приміських автобусних маршрутах,

що не виходять за межі території

Бершадського району

 (пункт 5)

 

 

№ п/п

 

 

Назва маршруту/ номер маршруту (рейсу)

 

Графік

руху

Кількість транспортних засобів задіяних на маршруті

Протяжність (км)

1

Чернятка –Бершадь АС

№ 9 б—18 б

 

шоденно

2

31

2

Бершадь АС – Баланівка

№ 67 б – 74 б

вівторок

п’ятниця

неділя

 

5

14

3

Бершадь АС – Серединка

№ 81 б – 84 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

46

4

Бершадь АС – Війтівка

№ 95 б- 114 б

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

неділя

2

7

5

Бершадь АС –Лугова

№ 91 б- 94 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

18

6

Бершадь АС – Яланець

№ 112 б – 119 б

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

неділя

2

10

7

Бершадь АС – Ставки

№ 123 б – 124 б

вівторок

п’ятниця

 

2

29

8

Бершадь АС – Поташня

№ 45 б- 48 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

12

9

Бершадь АС – П’ятківка

№ 55 б- 58 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

12

10

Бершадь АС – Михайлівка

№ 41 б – 44 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

25

11

Бершадь АС – Голдашівка

№ 35 б – 40 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

28

12

Бершадь АС – Тирлівка

№ 141 б – 144 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

42

13

Бершадь АС – Вовчок

№ 77 б – 80 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

24

14

Бершадь АС – Осіївка

№ 125 б – 140 б

понеділок

вівторок

середа

четвер

п’ятниця

неділя

2

22

15

Бершадь АС – Чернятка

№ 51 б – 54 б

вівторок

п’ятниця

2

27

16

Бершадь АС – Шумилів

№ 87 б – 90 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

25

17

Бершадь АС – Кошаринці

№ 29 б- 34 б

вівторок

п’ятниця

неділя

2

19

 

                                                                              

Заступник начальника – начальник відділу

економічного розвитку, житлово – комунального

господарства та інфраструктури управління агропромислового

та економічного розвитку райдержадміністрації                                            С.М.Корнелюк

 

 

 

Анонсы событий

Август 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
 • Адміністративні послуги
 • О районе
 • РГА
 • Местное самоуправление
 • Экономика, инвестиции
 • Обращение граждан
 • Публичная информация
 • Гражданское общество
 • Административные услуги
 • Более