З якого віку можна стати підприємцем?

Відповідно до статті 50 Цивільного кодексу України право на здійснення підприємницької діяльності, яку не заборонено законом, має фізична особа з повною цивільною дієздатністю.Фізична особа здійснює своє право на підприємницьку діяльність за умови її державної реєстрації в порядку, встановленому законом.
На підставі статті 34 та статті 35 Цивільного кодексу України фізична особа, яка досягла вісімнадцяти років (повноліття), має повну цивільну дієздатність. 
Повна цивільна дієздатність може бути надана особі, яка досягла шістнадцяти років і яка бажає займатися підприємницькою діяльністю.За наявності нотаріально засвідченої згоди на це батьків (усиновлювачів), піклувальників або органу опіки та піклування така особа може бути зареєстрована як підприємець. У цьому разі фізична особа набуває повної цивільної дієздатності з моменту державної реєстрації її як підприємця. 

Начальник відділу-державний
реєстратор відділу з питань надання
адміністративних послуг
райдержадміністрації                                                                    Н.Лещенко