Соціально-економічне становище Бершадського району за січень–листопад 2017 року

(За даними Головного управління статистики у Вінницькій області)

Населення
На 1 листопада  2017р. чисельність наявного населення Бершадського району, за оцінкою, становила 58,6 тис. осіб. Упродовж січня–жовтня 2017р. чисельність населення зменшилась на 660 осіб.

Зайнятість та безробіття 1
На 1 грудня 2017р. кількість зареєстрованих безробітних по Бершадському району порівняно з даними на 1 листопада  збільшилась на 18,2% і становила 577 осіб. Порівняно з відповідним періодом 2016р. кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на 27,4%.              Допомогу по безробіттю отримують 489 осіб, які мають статус безробітного.
___________________
1 За даними  Бершадського районного центру зайнятості

Доходи населення
У III кварталі 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій1 (далі – підприємства) Бершадського району становила 6,9 тис. осіб. Порівняно з III  кварталом 2016р. кількість працівників збільшилась на 2,0%.
У  III кварталі 2017р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств  Бершадського району становила 5489 грн, що на 62,3% більше її рівня у III кварталі 2016р. та в 1,7 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Бершадського району становив 86,7% середнього рівня по економіці області. 
Заборгованість із виплати заробітної плати по Бершадському району на 1 грудня 2017р.  відсутня.

___________________
1 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.

 

Соціальний захист
У січні–листопаді 2017р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 4872,0 тис.грн, що на 59,0% менше відповідного показника 2016р. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у листопаді 2017р. становив 154,6 грн.
Загальна сума субсидій на відшкодування витрат для придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива за період з початку року становила 18741,7 тис. грн., що на 44,5% більше ніж у відповідному періоді 2016 року. Середній розмір призначеної субсидії на придбання палива у листопаді становив 2794,5 грн.
У січні–листопаді  2017р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів, 10859,5  тис.грн.
Ціни
У листопаді по відношенню до жовтня 2017р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 100,9%, до грудня 2016р. – 112,5%, на Вінниччині, відповідно, 101,1% та 111,5%.

Промисловість
За січень–листопад 2017р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 370,8 млн.грн, що складає 0,6% від загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 6228,8 грн.
В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 90,9% займала реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 9,1% – товарів проміжного споживання.

Сільське господарство

У січні–листопаді 2017р. виробництво м’яса по району зросло на 62,1% і становить 10974 т,  виробництво молока зменшилось на 3,8% і становить 8568 т.
Станом на 1 грудня 2017 року поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських  підприємствах  району складало 3012 голів, в тому числі  корів 1447 голів, свиней – 15202 голови.
Порівняно зі станом за січень–листопад 2016р. зменшилась  загальна кількість великої рогатої худоби – на 18,4%, в тому числі корів – на 6,8%, тоді як поголів’я свиней збільшилось на 28,5%.
За січень–листопад 2017р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 94409 т зернових та зернобобових культур, 41949,5 т – олійних культур, 3666,5 т – худоби та птиці, 5290,2 т – молока та молочних продуктів. Вартість однієї тони склала: зернових і зернобобових культур – 3,9 тис.грн, олійних культур – 9,4 тис.грн, худоби та птиці – 31,8 тис.грн, молока – 7,4 тис.грн.

Будівництво
У січні–листопаді 2017р. підприємствами Бершадського району виконано будівельних робіт на суму 4008 тис.грн.
За 9 місяців 2017р. забудовниками Бершадського району прийнято в експлуатацію 2768 м2  загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла порівняно з відповідним періодом 2016р. збільшився на 7,5%.

Зовнішня торгівля товарами
Зовнішньоторговельний оборот товарів Бершадського району за 10 місяців 2017р. склав 5527,8 тис.дол. США.
Обсяги експорту та імпорту товарів Бершадського району становили 4238,2 тис.дол. і 1289,6 тис.дол. відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 2948,6 тис.дол.

Транспорт
За січень–листопад 2017р. автомобільним транспортом Бершадського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 143,5 тис. тонн вантажів та виконано 29,7 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти січня–листопада 2016р. обсяги вантажних перевезень збільшилися на 4,7%, а вантажооборот  - на 11,0%.
Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Бершадського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні–листопаді 2017р. становили 542,1 тис. пасажирів, пасажирооборот – 21,9 млн. пасажиро-кілометрів.
У порівнянні з січнем–листопадом 2016р. обсяги перевезених пасажирів та пасажирообороту збільшились на 17,8% та 49,3% відповідно.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ)

           Станом на 1 жовтня  2017 р.    в ЄДРПОУ     по Бершадському   району  налічувалось 773 суб’єкти,   96,9% яких є юридичними особами. Протягом  9 місяців 2017 р.  сукупність   суб’єктів   ЄДРПОУ    по  Бершадському  району зросла на 20 суб’єктів або на 2,7%.