Соціально-економічне становище Бершадського району за січень 2018 року

Соціально-економічне  становище Бершадського району за січень 2018 року
                   (За даними Головного управління статистики у Вінницькій області)

Населення
На 1 січня  2018р. чисельність наявного населення Бершадського району, за оцінкою, становила 58,4 тис. осіб. Упродовж січня–грудня 2017р. чисельність населення зменшилась на 762 особи.

Зайнятість та безробіття 1
На 1 лютого 2018р. кількість зареєстрованих безробітних по Бершадському району порівняно з даними на 1 січня 2018р.  збільшилась на 16,6% і становила 1066 осіб. Порівняно з відповідним періодом 2017р. кількість зареєстрованих безробітних зменшилась на 21,6%.              Допомогу по безробіттю отримують  943 особи, які мають статус безробітного, що менше відповідного періоду минулого року на 8,6%.
___________________
1 За даними  Бершадського районного центру зайнятості

Доходи населення*
У IV кварталі 2017р. середньооблікова кількість штатних працівників підприємств, установ та організацій2 (далі – підприємства) Бершадського району становила 6,7 тис. осіб. Порівняно з відповідним періодом  2016р. кількість працівників зменшилась на 0,9%.
У  IV кварталі 2017р. середньомісячна заробітна плата працівників підприємств  Бершадського району становила 5875 грн, що на 63,4% більше її рівня у IV кварталі 2016р. та в 1,8 раза перевищувала рівень мінімальної заробітної плати, яка становила 3200 грн. Розмір середньомісячної заробітної плати штатного працівника Бершадського району становив 86,0% середнього рівня по економіці області. 
Заборгованість із виплати заробітної плати по Бершадському району на 1 лютого 2018р.  відсутня.

___________________
2 Дані наведено по юридичних особах та відокремлених підрозділах юридичних осіб із кількістю найманих працівників 10 і більше осіб.
*Інформація розробляється поквартально

Соціальний захист
У січні 2018р. загальна сума субсидій, призначених домогосподарствам району для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг становила 186,9 тис.грн, що на 64,9% менше відповідного показника 2017р. Середній розмір призначеної субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг на одне домогосподарство у січні 2018р. становив 1869,0 грн.
У січні  2018р. населенням району сплачено за житлово-комунальні послуги, включаючи погашення боргів попередніх періодів 2014,0  тис.грн.
Ціни
У січні 2018р. по відношенню до грудня 2017р. індекс споживчих цін (індекс інфляції) по Україні становив 101,5%, на Вінниччині - 101,3%.

Промисловість
У січні 2018р. підприємствами району реалізовано промислової продукції (робіт, послуг) на 51,5 млн.грн, що складає 0,9% від загальнообласного обсягу.
Обсяг реалізованої промислової продукції на одну особу населення за звітний період становить 875,5 грн.
В загальному обсязі реалізованої промислової продукції 88,0% займала реалізація споживчих товарів короткострокового використання, 6,5% – товарів проміжного споживання,  0,3% - інвестиційних товарів.

Сільське господарство

У січні 2018р. виробництво м’яса по району до відповідного періоду 2017р.  зросло майже в 6 раз і становить 1713 т,  виробництво молока зросло на 4,1% і становить 760 т. Виробництва яєць на сільськогосподарських  підприємствах району у січні 2017 році не було.
Станом на 1 лютого 2018 року поголів’я великої рогатої худоби в сільськогосподарських  підприємствах  району складало 3556 голів, в тому числі  корів -  1365 голів, свиней – 14935 голів,
Порівняно з відповідним періодом 2017р.  загальна кількість великої рогатої худоби зросла – на 3,6%, в тому числі поголів’я корів зменшилось – на 7,8%, тоді як поголів’я свиней збільшилось на 14,3%.
За січень 2018р. сільськогосподарськими підприємствами району по всіх каналах реалізації продано 4771,8 т зернових та зернобобових культур, 4207,3 т – олійних культур, 742,7 т – худоби та птиці, 439,2 т – молока та молочних продуктів. Вартість однієї тони склала: зернових і зернобобових культур – 4,3 тис.грн, олійних культур – 9,9 тис.грн, худоби та птиці – 35,3 тис.грн, молока – 8,3 тис.грн.

Будівництво
У січні 2018р. підприємствами Бершадського району виконано будівельних робіт на суму 217 тис.грн.
*Протягом 2017р. забудовниками Бершадського району прийнято в експлуатацію 3736 м2  загальної площі житла. Обсяг прийнятого в експлуатацію житла порівняно з 2016р. збільшився на 4,4%.
_____________
*Інформація розробляється поквартально

Зовнішня торгівля товарами
Зовнішньоторговельний оборот товарів Бершадського району у 2017р. склав 6261,4 тис.дол. США.
Обсяги експорту та імпорту товарів Бершадського району становили 4837,5 тис.дол. і 1423,9 тис.дол. відповідно. Позитивне сальдо зовнішньої торгівлі товарами становило 3413,6 тис.дол.

Транспорт
У січні 2018р. автомобільним транспортом Бершадського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) перевезено 10,2 тис. тонн вантажів та виконано 2,7 млн. тонно-кілометрів вантажообороту. Проти відповідного періоду 2017р. обсяги вантажних перевезень зменшилися на 8,1%, а вантажооборот  - на 1,1%.
Обсяги пасажирських перевезень автомобільним транспортом Бершадського району (з урахуванням перевезень, виконаних фізичними особами-підприємцями) у січні 2018р. становили 44,2 тис. пасажирів, пасажирооборот – 1,8 млн. пасажиро-кілометрів. У порівнянні з січнем 2017р. обсяги перевезених пасажирів зменшились на 9,8%, а пасажирообороту збільшилились  на 2,8%.

Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України
(ЄДРПОУ) *

           Станом на 1 січня 2018 р.    в ЄДРПОУ     по Бершадському   району  налічувалось 770 суб’єктів,   96,8% яких є юридичними особами. Протягом  2017 р. до сукупності   суб’єктів   ЄДРПОУ    по  Бершадському  району було включено 30 та вилучено 21 суб’єкт. Вцілому сукупність зросла на 1,1%.
_____________
*Інформація розробляється поквартально