Щодо компенсації роботодавцям за 2014-2015 роки в межах середнього заробітку працівників, прийнятих на військову службу в особливий період

Постановою Кабінету Міністрів України від 12.04.2017 р. № 254 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 4 березня 2015 р. № 105» (далі — постанова № 254) внесено зміни до Порядку виплати компенсації підприємствам, установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період або прийнятих на військову службу за контрактом у разі виникнення кризової ситуації, що загрожує національній безпеці, оголошення рішення про проведення мобілізації та (або) введення воєнного стану, а також працівникам, які були призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період та які підлягають звільненню з військової служби у зв’язку з оголошенням демобілізації, але продовжують військову службу у зв’язку з прийняттям на військову службу за контрактом.

Згідно з ухваленим урядом рішенням роботодавці, які не одержали у 2015 р. у повному обсязі зазначеної компенсації з державного бюджету, зможуть одержати її за рахунок коштів держбюджету на 2017 р. (за бюджетною програмою 2501350 «Компенсація підприємствам,установам, організаціям у межах середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, за 2014 - 2015 роки»).
Така компенсація виплачуватиметься підприємствам, установам, організаціям, фермерським господарствам, сільськогосподарським виробничим кооперативам не- залежно від підпорядкування і форми власності та фізичним особам — підприємцям у межах середнього заробітку працівників, призваних на строкову військову службу, військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період
або прийнятих на військову службу за контрактом.
Фермерські господарства, сільськогосподарські виробничі кооперативи і фізичні особи — підприємці мають право на компенсацію витрат з Державного бюджету України за виплату середнього заробітку працівників, призваних на військову службу за період із 6 до 31 грудня 2015 р., тобто з дня набрання чинності Законом України від 12.11.2015 р. № 801 -VIII «Про внесеннязмін до статті 119 Кодексу законів про працю України щодо працівників, призваних на військову службу під час мобілізації, на особливий період».
Починаючи з 1 січня 2016 р. компенсації роботодавцям з Державного бюджету України за виплату середнього заробітку працівників, прийнятих на військову службу в особливий період, відповідно до Закону України від 24.12.2015р № 911-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України» не передбачено.
Для одержання компенсації з бюджету середнього заробітку підприємства, установи, організації, фермерські господарства, сільськогосподарські виробничі кооперативи незалежно від підпорядкування і форми власності та фізичні особи — підприємці впродовж трьох місяців з дня набрання чинності постановою № 254 подають управлінню соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації звіти про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 04.03.2015р. № 105, погоджені районним військовим комісаріатом або військовою частиною, що проводили призов працівників на військову службу, щодо підтвердження призову та проходження військової служби для подання Департаменту соціальної та молодіжної політики облдержадміністрації копій таких звітів (з урахуванням звітів, поданих у 2015 р.).
До звіту про фактичні витрати на виплату компенсації з бюджету середнього заробітку працівникам за формою згідно з додатком 1, який подається управлінню соціальної та молодіжної політики райдержадміністрації, інформація вноситься окремо за кожний місяць.

 Управління соціальноїта молодіжної політики