Щодо фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища

Відповідно  до   Порядку  планування та  фінансування природоохоронних заходів з обласного фонду охорони  навколишнього  природного середовища, затвердженого розпорядженням голови  обласної державної адміністрації № 194 від 05 травня 2014 року (додається),  подання  запитів та  документів, зазначених  в  п.2.2 порядку на наступний фінансовий  рік здійснюється не пізніше 01 грудня року, що   передує плановому.
Нагадуємо, що кошти з обласного фонду ОНПС використовуються для фінансування природоохоронних та ресурсозберігаючих заходів, що визначені Переліком видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів (затвердженого постановою КМУ від 17.09.1996 № 1147 (із змінами) (додається), відповідають основним пріоритетним напрямкам державної політики в галузі охорони довкілля і використання природних ресурсів, та спрямовані на запобігання, зменшення та усунення забруднення навколишнього природного середовища.
Відповідно до вищевикладеного, просимо зацікавлених установ  та  організацій  району звернути увагу на можливість залучення коштів з обласного фонду охорони навколишнього природного середовища до вирішення екологічних проблем району та подати в департамент міжнародного співробітництва  та  регіонального розвитку облдержадміністрації належним чином оформлені пакети документів.
У  разі  необхідності  отримання консультацій   звертатись  до відділу економічного розвитку, житлово-комунального господарства  та  інфраструктури  райдержадміністрації, тел. роб. 2-16-58, 2-38-85, тел. моб. (098)9217319.

Додатки:/sites/default/files/postanova_kmu_no_1147.doc

/sites/default/files/rozporyadzhennya_golovy_oda_no_194_vid_05.05.2014r.docx