Районне учнівське наукове товариство "ЕРУДИТ"створено на базі Бершадської районної станції юних натуралістів

Районне наукове товариство учнів «Ерудит»  створено на базі Бершадської районної станції юних натуралістів, відповідно до наказу по відділу освіти, фізичної культури та спорту Бершадської райдержадміністрації   від 29.09.2017 року № 363/1. В  районному НТУ працюють такі відділення:
екології,
фізики та астрономії,
історії.
В своїй роботі РНТУ керується такими установчими документами, як  Положення про РНТУ «Ерудит» та Статут РНТУ «Ерудит».
Створення районного наукового товариства учнів дає змогу  організувати  педагогічний супровід та підтримку діяльності обдарованих дітей для їх успішної самореалізації в сучасному суспільстві.
Основними напрямками роботи РНТУ «Ерудит» є:
залучення до науково-дослідницької діяльності здібних учнів відповідно до їхніх наукових інтересів;
навчання учнів роботи з науковою літературою, формування культури наукового дослідження;
знайомство та співпраця з представниками науки, надання практичної допомоги учням у здійсненні експериментальної та дослідницької роботи;
організація індивідуальних консультацій, проміжного та підсумкового контролю в процесі наукових учнівських досліджень;
рецензування учнівських наукових робіт під час підготовки їх до участі в конкурсах і конференціях;
захист науково-дослідницьких робіт на районному та обласному  етапі конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт МАН;
підготовка, організація та проведення науково-практичних конференцій, турнірів тощо;
участь в різних соціальних, навчальних, творчих, інтелектуальних конкурсах.