До уваги громадян та юридичних осіб, які мають наміри отримати водні об’єкти у користування за договором оренди земель водного фонду

Доводимо до відома орендарів ставків, які не спромоглися до цього часу або не бажають належним чином оформити право користування водоймами, що згідно Земельного кодексу України (стаття 85) до земель водного фонду віднесено землі, зайняті: морями, річками, озерами, водосховищами, іншими водоймами, болотами, а також островами, не зайнятими лісами; прибереж-ними захисними смугами вздовж морів, річок та навколо водойм, крім зе-мель, зайнятих лісами; гідротехнічними, іншими водогосподарськими спору-дами та каналами, а також землі, виділені під смуги відведення для них; бе-реговими смугами водних шляхів.
Таким чином, в основі користування водним об’єктом лежить користування певною земельною ділянкою, що зайнята водою.

Без належного оформлення права власності, права користування чи оренди, та їх державної реєстрації будь-яке використання землі вважається самовіль-ним зайняттям земельної ділянки.
За самовільне зайняття земельної ділянки встановлені адміністративна та кримінальна відповідальність.
У випадку ухилення від оформлення правовстановлюючих документів на зе-млю, можуть бути застосовані заходи щодо адміністративного впливу з на-ступним вирішенням питання у судовому порядку.
Управління агропромислового та економічного розвитку райдержадмініст-рації надає оновлену інформаційну та технологічну картки адміністративної послуги  “Видача рішення про передачу в оренду або постійне користування земельних ділянок державної власності водного фонду ” та примірні зразки заяв з необхідним переліком документів.

Також з вищевказаною інформацією можна ознайомитись на офіційному веб-сайті Вінницької обласної  державної адміністрації на веб-сторінці Департа-менту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обл-держадміністрації, в закладці Природні ресурси – Водні об’єкти. (http://www.vin.gov.ua/dep-apr/pryrodni-resursy/406-vodni-obiekty).