Розпорядження «Про створення молодіжної громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації»

Відповідно до статті 6 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», постанови Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 996 «Про забезпе-чення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики», враховуючи протокол установчих зборів по обранню молодіжної громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації на 2015-2017 роки від 27.03.2015 № 1:

Розпорядження від 09.04.2015 року №146

1. Утворити молодіжну громадську раду при Бершадській районній державній адміністрації як консультативно-дорадчий орган.

2. Затвердити такі, що додаються:

2.1. Склад молодіжної громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації.

2.2. Положення про молодіжну громадську раду при Бершадській район-ній державній адміністрації.

3. Відділу з питань внутрішньої політики, зв’язків з громадськими органі-заціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації (Р. В. Ру-денко) здійснити:

3.1 організаційно-технічне забезпечення діяльності молодіжної громадсь-кої ради при районній державній адміністрації;

3.2  інформування громадськості через засоби масової інформації та офі-ційний веб-сайт райдержадміністрації про створення молодіжної громадської ради при Бершадській районній державній адміністрації та сприяти висвітлен-ню її діяльності.

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови райдержадміністрації В.Е. Ольшевського. 

Голова районної

державної адміністрації                                                            О. Лободовський