Пропозиції за результатами проведення громадської експертизи, з метою вдосконалення норм і процедур закупівлі товарів

Пропозиції громадської ради щодо тендерних закупівель (робіт,  послуг) за рахунок коштів бюджету, а  також  запобігання  можливим   зловживанням Рішення від 18.09.2014 року