Стан розвитку малого підприємництва Бершадського району станом на 01.05.2016

Розвиток малого і середнього підприємництва в районі є важливою складовою щодо сприяння насиченості ринку товарами та послугами, створення нових робочих місць і зменшення безробіття. Зазначене є одним з основних напрямів роботи районної державної адміністрації у процесі розвитку малого і середнього підприємництва.
В 1 кварталі 2016 року суб’єктами малого підприємництва до місцевого бюджету сплачено 7,7 млн.грн, що становить 37,6% до загальної суми надходжень, в т.ч: юридичні – 4,6 млн.грн або 59,7% до загальної суми надходжень від суб’єктів малого підприємництва; фізичними особами підприємцями – 3,1 млн.грн або 40,3 % до загальної суми надходжень від суб’єктів малого підприємництва. Довідково, в 1 кварталі 2015 році частка надходжень становила 36% або зростання становить 1,6 відсоткових пункти.
Сума надходжень до бюджетів усіх рівнів в 1 кварталі 2016 року складає 11,5 млн.грн або 36,7% до загальної суми надходжень, в т.ч: юридичні – 8,0 млн.грн або 69,6 %, фізичні особи підприємці –3,5 млн.грн або 30,4% до загальної суми надходжень.
Суб’єктами малого підприємництва, які працювали за спрощеною системою оподаткування (єдиний податок) в 1 кварталі 2016 року сплачено до місцевого бюджету 3066,0 тис.грн.
На сьогодні в районі діє 2634 суб’єкти малого бізнесу, в тому числі: 2378 фізичні особи – приватні підприємці та 256 юридичних осіб. За даними моніторингу за 4 місяці 2016 року започаткували діяльність 54 новостворених суб’єктів господарювання (50 - фізичних осіб підприємців та 4 Фермерських господарства), що становить 90% до показника минулого року. Одночасно припинили господарську діяльність - 81 суб’єкт господарювання (фізичні особи-підприємці), що в 1,6 раз менше порівняно з 2015 роком. На 10 тисяч наявного населення припадає 50 малих підприємств. Чисельність працюючих складає 1472 чоловіки. Для забезпечення сприятливих умов для громадян та суб’єктів господарювання створений та працює Центр надання адміністративних послуг.

Відділ економічного розвитку райдержадміністрації