Порядок видачі документів дозвільного характеру

Порядок
видачі документів дозвільного характеру за принципом
організаційної єдності на території Бершадського району

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Порядок видачі документів дозвільного характеру за принципом організаційної єдності на території Бершадського району (далі Порядок видачі) визначає перелік, зміст, терміни і послідовність дій Адміністратора, місцевих дозвільних органів, суб'єкта господарювання у процесі їх взаємодії з питань видачі документів дозвільного характеру
1.2. Порядок видачі регламентує процедуру видачі документів дозвільного характеру, перелік яких визначено Порядком взаємодії місцевих дозвільних органів, Адміністратора, суб'єкта господарювання та територіального органу уповноваженого органу (далі Порядком взаємодії).
1.3. У разі внесення змін та доповнень до переліку документів дозвільного характеру, визначеному Порядком взаємодії, вносяться відповідні зміни і доповнення до Порядку видачі.

2. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ МІСТОБУДІВНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ

Містобудівне обґрунтування (МО) є складовою частиною матеріалів погодження місця розташування об'єкту. Розробляється на замовлення Заявника проектними організаціями, що мають відповідну ліцензію. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівного обґрунтування визначається ДБН 6.1-1-4-2002. Необхідність розроблення, мета містобудівного обґрунтування, відповідні обсяги його матеріалів визначаються місцевим спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури. При розміщенні об'єктів не передбачених містобудівною документацією за межами населених пунктів висновки по МО управління містобудування та архітектури облдержадміністрації Заявник отримує поза порядком взаємодії..
2.1. Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документів дозвільного характеру, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, статут для юридичних осіб, копію паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), згоду власника або користувача земельної ділянки при її вилученні та наступні документи для передачі дозвільним органам - учасникам взаємодії при проходженні процедури:
2.1.1. для відділу земельних ресурсів:
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника;
- МО; при наявності рекомендації відділу містобудування та архітектури;
- копію платіжного документа - рахунок вказується Адміністратором;
- бланк договору про надання послуг районним відділом земельних ресурсів, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
2.1.2.дляСЕС:
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника;
- МО; при наявності рекомендації відділу містобудування та архітектури;
- копію платіжного документа - рахунок вказується Адміністратором;
- бланк договору про надання послуг СЕС, підписаний та скріплений печаткою Замовника.
2.1.3. для відділу містобудування та архітектури:
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника;
- МО; при наявності рекомендації відділу містобудування та архітектури.
2.1.4.для державної екологічної інспекції:
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника;
МО; при наявності рекомендації відділу містобудування та архітектури
2.1.5. для районної служби ГУ МНС України в Вінницькій області:
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника;
- МО.
2.2. Погодження містобудівного обґрунтування іншими учасниками процедури, крім вказаних у п. 2.1 Порядку видачі, здійснюється у разі, якщо це передбачено рекомендаціями відділу містобудування та архітектури до розробки МО.
Для цього Заявник подає Адміністратору для кожного учасника процедури, визначеного рекомендаціями відділу містобудування та архітектури до розробки МО, крім вказаних у п.2.1 Порядку видачі, копії МО та клопотання про погодження містобудівного обґрунтування.
2.3. Адміністратор здійснює дії, передбачені пп. 3.5 - 3.7, 3.11 Порядку взаємодії, після чого формує комплекти копій та оригіналів документів, які відповідно до п.3.12 Порядку взаємодії передаються учасникам процедури.
2.4. Адміністратор визначає дату, час, місце спільного засідання уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради) не пізніше 5-го дня з дня передачі документів. Засідання уповноважених представників учасників процедури організується відповідно до п. 3.14 Порядку взаємодії. За результатами засідання безпосередньо під час його проведення або у порядку, передбаченому п. 3.16 Адміністратору передаються 4 екземпляри МО, з висновками та погодженнями учасників процедури і витяг з протоколу засідання уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради), які він передає Заявнику відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії.
2.5. У разі позитивних висновків і погоджень учасників процедури Заявник отримує висновки та погодження відділу культурної спадщини управління культури Вінницької облдержадміністрації поза Порядком взаємодії. Після їх отримання Заявник подає погоджені 4 екземпляри МО, витяг з протоколу засідання уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради) Адміністратору, який передає їх згідно з п.3.12 Порядку взаємодії у відділ містобудування та архітектури / сільській, міській раді/. Відділ містобудування та архітектури / сільська, міська рада/ забезпечує підготовку та підписання проекту розпорядження голови районної держадміністрації /забезпечує прийняття рішення відповідної сільської, міської ради/ про затвердження містобудівного обґрунтування і надання дозволу на вибір земельної ділянки і скеровує його до Адміністратора.
Адміністратор відповідно до п.3.16 передає Заявникові 4 екземпляри МО, з висновками та погодженнями, витяг з протоколу засідання уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради),копію розпорядження голови районної держадміністрації /рішення сільської, міської ради/.

3. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ МІСЦЯ РОЗТАШУВАННЯ ОБ'ЄКТА

3.1. Заявник за бажанням отримує інформацію з питань оформлення документів щодо погодження місця розташування об'єкта; при потребі консультація надається районним відділом земельних ресурсів та районним відділом містобудування та архітектури.
Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документів дозвільного характеру до якої долучається клопотання про погодження місця розташування об'єкта.
Бланк заяви та зміст клопотання видаються Адміністратором.
3.2. До заяви та клопотання додається пакет документів, визначений п.п.3.2.1-3.2.6:
3.2.1. копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання;
3.2.2. статут (для юридичних осіб);
3.2.3. копія паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності);
3.2.4. згода власника або користувача земельної ділянки (при вилученні);
3.2.5. викопіювання з генерального плану або іншої містобудівної документації;
3.2.6. схема генплану об'єкту М І:500, М І:200; копія плану земельної ділянки з нанесенням на ній варіантів розміщення об'єкта із зазначенням загальної площі, яку необхідно вилучити та умов вилучення;
3.2.7. у разі відсутності об'єкту в генплані - містобудівне обґрунтування; для стаціонарних малих архітектурних форм (СМАФ) – перед- проектні пропозиції.
3.3.Адміністратор, відповідно до Порядку взаємодії, не пізніше наступного дня подає голові райдержадміністрації клопотання та копії документів, визначені п.3.2.1-3.2.6 Порядку видачі. Голова райдержадміністрації, як правило, скеровує документи на розгляд голові Комісії з питань вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів (далі Комісія з вибору) та голові міжвідомчої комісії (далі Міжвідомча комісія).
Адміністратор інформує голів Комісії з вибору та голову Міжвідомчої комісії про подані документи, узгоджує час, місце, дату спільного засідання Комісій та організує його проведення згідно з Порядком взаємодії. Спільне засідання Комісії з вибору та Міжвідомчої комісії визначає потребу у виготовленні Містобудівного обґрунтування (МО) розміщення об'єкту будівництва, або передпроектних пропозицій (для СМАФ). У такому випадку приймається рішення, яке зобов'язує Заявника/відділ містобудування та архітектури виготовити або погодити завдання до МО або виготовити передпроектні пропозиції.
Погодження МО/передпроектних пропозицій забезпечується за принципом організаційної єдності.
Адміністратор, відповідно до Порядку взаємодії, інформує про прийняте спільним засіданням рішення.
3.4.У разі, якщо МО/передпроектні пропозиції не розробляються, спільним засіданням приймається рішення-рекомендація раді погодити місце розташування об'єкта, надати дозвіл на проведення проектно-вишукувальних робіт та надається доручення Комісії з вибору виготовити Акт вибору земельної ділянки. У такому випадку Адміністратор передає Комісії з вибору для подальшого опрацювання подані клопотання та документи, включаючи протокол спільного засідання.
Комісія опрацьовує отримані документи упродовж 10-и робочих днів.
При потребі Адміністратор узгоджує з головою Комісії дату виїзду Комісії (у повному або обмеженому складі) для обстеження земельної ділянки та дату засідання, про що робить запис у контрольному графіку документообігу за своїм підписом. Адміністратор організує виїзд Комісії для обстеження земельної ділянки згідно з Порядком взаємодії. Адміністратор повідомляє Заявника про дату, місце та час виїзду і засідання Комісії. Заявник або його представник, залучаються до роботи комісії і за власним бажанням можуть бути присутніми на її засіданнях.
Результатом засідання Комісії є підписання Акту вибору земельної ділянки. Наступного дня після підписання Акт вибору земельної ділянки разом з документами та проектом рішення міської ради передається Адміністратору, який відповідно до Порядку взаємодії скеровує їх секретарю ради для прийняття відповідного рішення.
3.5. При вилученні земельної ділянки, у разі, якщо МО не розробляється, відповідно з рекомендацією спільного засідання Комісії з вибору та Міжвідомчої комісії секретар ради готує листи-клопотання ради до районного відділу земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічної служби (СЕС), відділу містобудування та архітектури, природоохоронного та органу культурної спадщини про надання висновків. Лист-клопотання разом з копіями документів, вказаних в п.3.2.4-3.2.6 Порядку видачі Адміністратор передає дозвільним органам - учасникам взаємодії, які, не пізніше 10-и робочих днів з дня отримання документів, зобов'язані підготовити та передати Адміністраторові свої висновки. Висновки дозвільних органів, що не є учасниками взаємодії, Заявник отримує поза Порядком взаємодії.
При вилученні земельної ділянки у разі, якщо приймається рішення про розробку МО, висновки вищезазначених дозвільних органів надаються в процесі розгляду та погодження МО.
3.6. Після прийняття рішення радою Адміністратор інформує Заявника та передає йому копію рішення разом з документами, необхідними для подальшого проходження дозвільних процедур.
3.7. За бажанням Заявника Адміністратор організовує видачу технічного завдання на розробку проекту відведення. Для цього заявник повинен додати до документів клопотання на ім'я керівника районного відділу земельних ресурсів, підписати (у разі згоди) 2-а примірники договору (бланк договору видає Адміністратор) та подати копію платіжного документу про внесення на рахунок, вказаний Адміністратором. Не пізніше наступного дня Адміністратор передає документи відділу земельних ресурсів, який упродовж 7-й днів готує технічне завдання на розробку проекту відведення та передає його Адміністратору, який видає його Заявнику разом з документами.
3.8. Проект відведення розробляється землевпорядною організацією, яка має ліцензію на проведення робіт із землеустрою відповідно до договору із Заявником.

4. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ МАТЕРІАЛІВ ВИБОРУ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

4.1. Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документів дозвільного характеру, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, статут для юридичних осіб, копію паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), згоду власника або користувача земельної ділянки при її вилученні та наступні документи:
- клопотання на ім'я голови сільської, міської ради, районної адміністрації;
(У практиці має місце звертання до голови райдержадміністрації з заявою про підготовку акту вибору земельної ділянки для розташування об'єкта.)
- містобудівне обґрунтування або викопіювання з генплану графічних матеріалів, де вказано місце розташування земельної ділянки та ескіз розташування об'єкта; у разі вилучення земельної ділянки - умови вилучення (усі документи у 4-ох примірниках);
- копії матеріалів проектів будівництва об'єктів (типових проектів або проектів повторного застосування) - за наявності;
- копія рішення сільської, міської ради, розпорядження голови райдержадміністрації про погодження містобудівного обґрунтування та надання дозволу на вибір земельної ділянки.
4.2. Адміністратор наступного дня телефоном або іншим доступним способом повідомляє голову сільської, міської ради, районної адміністрації про надходження документів і разом з ним визначає дату та спосіб їх передачі та повернення Адміністратору. У 5-денний термін документи з відповідним скеруванням голови сільської, міської ради, районної адміністрації передаються Адміністратору. Адміністратор інформує голову комісії з питань вибору земельних ділянок (далі Комісії з вибору) та погоджує з ним дату та спосіб передачі документів.
4.3. Упродовж 2-х тижнів після отримання матеріалів Комісія з вибору діє згідно з Порядком вибору земельних ділянок для розміщення об'єктів (затв. Постановою КМ України №427 від 31.03.2004р.), готує Акт вибору земельної ділянки для розміщення об'єктів (4-и примірники), який підписується головою та членами комісії, скріплюється печатками і разом з поданими матеріалами надсилається Адміністратору.
4.4. Робота комісії може бути організована за сприяння Адміністратора згідно з Порядком взаємодії. За погодженням з головою комісії Адміністратор організує засідання комісії (спільні засідання уповноважених представників учасників процедури) за схемою, визначеною п.3.14 Порядку взаємодії.
4.5. При необхідності виїзду членів комісії на місце розташування земельної ділянки голова може звернутися до Адміністратора з пропозицією про організацію виїзду членів комісії. Адміністратор діє відповідно до п.3.14 Порядку взаємодії.
4.6. У разі вилучення земельної ділянки до скерування голові Комісії з вибору долучаються листи-клопотання сільської, міської ради, райдержадміністрації до районного відділу земельних ресурсів, санітарно-епідеміологічної служби (СЕС), відділу містобудування та архітектури, природоохоронного та органу культурної спадщини про надання висновків.
Лист-клопотання разом з копіями документів Адміністратор передає дозвільним органам - учасникам взаємодії, які не пізніше 10-и робочих днів з дня отримання документів зобов'язані підготувати та передати Адміністраторові свої висновки. Висновки дозвільних органів, що не є учасниками взаємодії, Заявник отримує поза Порядком взаємодії.
4.7. Адміністратор організує наступного дня після отримання передачу Акту та матеріалів вибору разом з іншими документами голові райдержадміністрації для прийняття рішення про затвердження матеріалів вибору земельної ділянки та надання дозволу на розробку проекту її відведення.
Сільським, міським радам Акт вибору та матеріали вибору разом з іншими документами передаються у спосіб, визначений п.4.2. Порядку видачі для прийняття відповідного рішення сесії відповідної ради.
4.8. Копія рішення розпорядження голови райдержадміністрації наступного дня після підписання передається Адміністратору разом з документами. Копії рішення сільських, міської рад разом з документами передаються у спосіб, визначений п.4.2 Порядку видачі.
4.9. Адміністратор, згідно з п.3.16 Порядку взаємодії, передає Заявникові копію відповідного рішення, затверджений Акт та матеріали вибору земельної ділянки (4-и примірники).

5. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ВИХІДНИХ ДАНИХ НА ПРОЕКТУВАННЯ

5.1. Заявник подає Адміністратору наступні документи:
- заява з відповідним клопотанням;
- копія рішення (сільської, міської) ради/розпорядження голови райдержадміністрації) про погодження місця розташування об'єкта;
- згода власника земельної ділянки (землекористувача) на вилучення або тимчасове використання земельної ділянки;
- висновок відділу культурної спадщини управління культури Вінницької облдержадміністрації (при потребі) + висновок СЕС;
- викопіювання із генплану (містобудівне обґрунтування - при наявності) - для об'єктів промислового призначення;
- акт і матеріали вибору земельної ділянки;
- техумови (при наявності);
- бланк договору про надання послуг, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
- платіжні документи на мінімальну суму.
5.2. Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор передає зазначені у п.5.1 Порядку видачі документи у відділ містобудування і архітектури, який у термін до 15 робочих днів (залежить від обсягу робіт) забезпечує підготовку архітектурно планувального завдання (АПЗ) із зазначенням служб, які повинні видати технічні умови (ТУ) на проектування, підписує договір.
При потребі Адміністратор забезпечує спілкування представників відділу містобудування і архітектури з Заявником щодо виготовлення АПЗ.
5.3. Адміністратор звіряє сплачену суму з сумою підписаного договору, інформує Заявника. Подальше проходження процедури можливе за умови сплати Заявником різниці між сумою договору та сумою платежу, здійсненого згідно договору раніше. Адміністратор передає платіжні документи до відділу містобудування та архітектури.
5.4. Заявник подає Адміністратору документи, необхідні для забезпечення виготовлення технічних умов інженерними службами, визначеними АПЗ. Уніфікований перелік документів, який подається всім інженерним службам включає:
- опитувальні листи;
- ситуаційний план (викопіювання із генплану);
- платіжні документи на мінімальну суму;
- бланк договору про надання послуг, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
- акт прийому-передачі технічних умов.
- Інші документи (інженерні служби інформують Адміністратора про
перелік додаткових документів, які вимагаються для надання ними технічних умов, крім зазначених в уніфікованому переліку).
Адміністратор здійснює адміністрування аналогічно до адміністрування розробки АПЗ.
5.5. Надання технічних умов інженерними службами здійснюється упродовж 10 робочих днів: 7 робочих днів - у формі індивідуальної роботи; 3-и робочі дні - у формі спільного засідання уповноважених представників інженерних служб та відділу містобудування та архітектури, які організуються Адміністратором. Кількість, тривалість, час, місце проведення засідань визначається Адміністратором за пропозиціями представників інженерних служб за результатами їх спільної роботи.
5.6. Видача АПЗ, відповідних ТУ та інших довідок та вимог щодо проектування здійснюється у відповідності до норм постанови Кабінету Міністрів України від 20.12.1999 р. № 2328 "Про порядок надання архітектурно-планувального завдання та технічних умов щодо інженерного забезпечення об'єкта архітектури і визначення розміру плати за їх видачу".
5.7. Підготовлені ТУ разом з АПЗ видаються Заявнику за умови подання останнім платіжних документів, що засвідчують повний розрахунок за укладеними з інженерними службами договорами. При передачі ТУ Заявник підписує акти прийому-передачі технічних умов та АПЗ.
5.8. Заявник забезпечує виготовлення проектної документації на будівництво поза Порядком взаємодії.

6. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДЛЯ БУДІВНИЦТВА

Проектна документація для будівництва розробляється на замовлення Заявника проектними організаціями, що мають відповідну ліцензію на основі вихідних даних на проектування. Склад, зміст, порядок розроблення, погодження та затвердження проектної документації для будівництва визначається ДБН А.2.2-3-2004, затверджені наказом Держбуду України від 20.01.2004 р. №8.
6.1. Заявник або уповноважений проектної організації (якщо це передбачено договором) подає Адміністратору заяву на одержання документів дозвільного характеру, копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта господарювання, статут для юридичних осіб, копію паспорта (для фізичних осіб - суб'єктів підприємницької діяльності), копію договору оренди земельної ділянки або Державного акта на право власності на землю, до яких долучаються документи та для кожного з учасників процедури:
6.1.1. для районної служби ГУ МНСУ:
- клопотання про надання висновку галузевої експертизи та погодження проектної документації;
- проектна документація;
- договір про надання послуг;
- та підтверджуючі документи про оплату за їх надання;
6.1.2. для СЕС:
- клопотання про надання висновку галузевої експертизи та погодження проектної документації;
- проектна документація;
- договір про надання послуг;
6.1.3. для державної екологічної інспекції:
- клопотання про надання висновку галузевої експертизи та погодження проектної документації;
- проектна документація;
6.1.4.для кожної із визначених АПЗ інженерних служб - учасників взаємодії:
- клопотання про погодження проектної документації на відповідність наданим технічним умовам;
- проектна документація;
- договір про надання послуг (при потребі: тепло, водопостачання, водовідведення);
6.1.5. для відділу містобудування та архітектури:
- клопотання про погодження проектної документації;
- проектна документація;
6.2. Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор передає зазначені у п.6.1 Порядку видачі документи учасникам процедури. У кожному конкретному випадку він складає графік передачі документів залежно від кількості учасників процедури та кількості поданих екземплярів проектної документації таким чином, щоб для кожного із учасників процедури, за винятком інженерних служб, виділялось на опрацювання проектної документації не більше 5-й робочих днів, а для учасників процедури - інженерних служб - не менше 3-х робочих днів. Згідно з графіком (по закінченні відведеного для опрацювання всіма учасниками процедури терміну) Адміністратор визначає дату 1-го, при потребі кількох спільних засідань уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради), для проведення яких відводиться 3 робочих дні. Результатом спільних засідань уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради) є протокол останнього засідання про результати розгляду проектної документації.
У разі необхідності отримання висновків та погоджень поза Порядком взаємодії протокол спільного засідання уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради) про результати розгляду проектної документації складається згідно з Порядком видачі після подання Заявником або уповноваженим проектної організації отриманих висновків та погоджень поза Порядком взаємодії.
Організація спілкування представників учасників процедури з уповноваженими представниками проектної організації забезпечується дозвільними органами самостійно.
6.3. Проектна документація з експертними висновками та погодженнями, один примірник договорів на надання послуг та копія протоколу спільного засідання уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради) передаються Адміністратору відповідно до Порядку взаємодії.
6.4. Адміністратор інформує Заявника або уповноваженого проектної організації відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії про необхідність подання копій платіжних документів (суми та розрахункові рахунки вказуються в договорах). При передачі документів Адміністратор звіряє сплачену суму з сумою підписаного договору, робить відповідні записи в контрольному графіку документообігу та в журналі і передає Заявнику/уповноваженому проектної організації проектну документація з експертними висновками та погодженнями (4-й примірники), 1 примірник договорів на надання послуг та копію протоколу спільного засідання уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради).
Копії платіжних документів наступного дня передаються Адміністратором дозвільним органам - учасникам процедури відповідно до Порядку взаємодії.
6.5. Експертиза щодо відповідності проектної документації вимогам НПА з охорони праці, комплексний висновок Державної інвестиційної експертизи (при потребі), висновки відділу культурної спадщини управління культури Вінницької облдержадміністрації (при потребі), висновки інспекції з енергозбереження (при потребі), висновки органу з гірничого нагляду (при потребі) забезпечується Заявником або уповноваженим проектної організації самостійно.
6.6. Проектна документація затверджується інвестором (Замовником) на підставі протоколу спільного засідання уповноважених представників учасників процедури (районної містобудівної ради) та комплексного висновку Державної інвестиційної експертизи.

7. ПОРЯДОК ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ

7.1. Проходження дозвільної процедури передбачає виконання робіт з документами Заявника у певній послідовності дозвільними органами учасниками взаємодії при проходженні процедури.
7.1.1. Дозвільні органи - учасники взаємодії при проходженні процедури при отриманні документів перевіряють їх комплектність для здійснення дозвільних дій та відповідність зазначених у них відомостей.
При виявленні невідповідності відомостей або неповного пакету документів, документи повертаються Адміністратору із зазначенням причини відмови у прийнятті документів, з поставлянням підпису та дати.
7.1.2. Упродовж 3-х днів дозвільні органи - учасники взаємодії при проходженні процедури забезпечують надання висновків і погодження проекту відведення.
7.1.3. Остаточне оформлення висновків, погодження проекту відведення та передача документів Адміністратору здійснюється на спільному засіданні уповноважених представників дозвільних органів - учасників взаємодії при проходженні процедури на 4-ий або 5-ий день з дати отримання ними документів для опрацювання.
Копії документів для опрацювання надаються усім дозвільним органам - учасникам взаємодії при проходженні процедури в один день.
Адміністратор, отримуючи від дозвільного органу документ дозвільного характеру, перевіряє наявність повного пакету документів і факт здійснення відповідної дозвільної дії та/або видачі документу дозвільного характеру.
7.2. Заявник подає Адміністраторові Проект відведення земельної ділянки (ЗД) ( у 4-х примірниках) для подальшого його узгодження та наступні документи для передачі дозвільним органам - учасникам взаємодії при проходженні процедури:
7.2.1. для районного відділу земельних ресурсів:
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника;
- проект відведення ЗД;
- копію платіжного документа - рахунок вказується Адміністратором;
- бланк договору про надання послуг районним відділом земельних ресурсів, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
7.2.2. для СЕС:
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника з короткою пояснювальною запискою;
- проект відведення ЗД + (копія акта вибору земельної ділянки) + (копії викопіювань із генплану, завірені у встановленому порядку);
- копію платіжного документа - рахунок вказується Адміністратором;
- бланк договору про надання послуг СЕС, підписаний та скріплений печаткою Замовника;
- технічні умови на водопостачання, водовідведення, тепло - газопостачання (2 примірники);
- для об'єктів, що мають бути відокремлені від житлової забудови
санітарно-захисною зоною (СЗЗ), розрахунки, що підтверджують можливість організації СЗЗ.
7.2.3. для відділу містобудування та архітектури:
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника;
- проект відведення ЗД;
- технічні умови на водопостачання, водовідведення, тепло -(газо)постачання, електропостачання, зв'язок.
7.2.4. для районної інспекції державного управління екології та природних ресурсів (за умови, що вона є учасником взаємодії)
- клопотання про надання висновку на ім'я керівника;
- проект відведення ЗД;
- для об'єктів, що мають бути відокремлені від житлової забудови санітарно-захисною зоною (СЗЗ), розрахунки, що підтверджують можливість організації СЗЗ.
Висновки та погодження відділу культурної спадщини управління культури Вінницької облдержадміністрації Заявник отримує поза Порядком взаємодії.
7.3. Висновок Державної землевпорядної експертизи, яку здійснює упродовж двадцяти робочих днів обласне Головне управління земельних ресурсів (ГОУЗР) отримує уповноважений землевпорядної організації, якщо це передбачено угодою або Заявник поза порядком взаємодії.
7.4. Адміністратор передає проект відведення ЗД з відповідними висновками до районного відділу земельних ресурсів, який упродовж п'яти робочих днів, подає пакет документів разом з проектом рішення голови (сільської, міської) ради/ проектом розпорядження голови райдержадміністрації про затвердження проекту відведення та надання ЗД Адміністратору, який передає його голові (сільської, міської) ради/райдержадміністрації.
7.5. Проект відведення ЗД разом зі всіма відповідними висновками упродовж одного місяця розглядається на черговій сесії сільської, міської ради, де приймається рішення ради (розпорядження голови райдержадміністрації) про затвердження проекту відведення та надання ЗД, після чого відділ містобудування та архітектури може прийняти відповідне рішення про дозвіл на будівництво.

8. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ

8.1. Заявник подає Адміністратору заяву про видачу дозволу на виконання будівельних робіт (форма затверджена Наказом Держбуду України №273 від 05.12.2000р.), до якої додаються наступні документи:
- рішення сільської/міської ради про дозвіл на будівництво об'єкта містобудування - копія;
- документ (копія), що засвідчує право власності забудовника (замовника) чи право користування (зокрема на правах оренди) земельною ділянкою, на якій буде розміщено об'єкт містобудування, а у разі проведення реконструкції, реставрації та капітального ремонту будівлі, споруди, технічного переоснащення підприємств - копія документа, що посвідчує право власності на будинок (споруду) або письмова згода власника на про ведення робіт
- комплексний висновок державної інвестиційної експертизи (Заявник отримує поза порядком взаємодії на основі позитивних висновків по робочому проекту, які додає до комплексного висновку)(висновок по робочому проекту місцевим органом пожежного нагляду надаються після отримання замовником висновку Облінвестекспертизи щодо потреби проведення комплексної державної інвестиційної експертизи);
- документи про призначення відповідальних виконавців робіт (виконроба, осіб, що виконують технічний нагляд, авторський нагляд) (накази генпідрядника про призначення виконроба, генпроектувальника про ведення авторського нагляду, замовника про ведення технічного нагляду);
- затверджену в встановленому порядку проектну документацію (будівельний генплан та паспорт фасаду в двох примірниках, пояснювальна записка для реєстрації, загального журналу робіт, журналу авторського нагляду).
8.2. Адміністратор відповідно до Порядку взаємодії передає заяву та подані документи інспекції Держархбудконтролю. Інспекція Держархбудконтролю в термін, що не перевищує 10 робочих днів, розглядає та передає Адміністраторові дозвіл на виконання будівельних робіт, зареєстрований в інспекції Держархбудконтролі /надає аргументовану відмову. До дозволу додається загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, один примірник будівельного генерального плану на яких поставлено штамп про реєстрацію об'єкта та заява про видачу дозволу на виконання будівельних робіт.
При передачі документів, окрім відміток у контрольному графіку документообігу, Адміністратор розписується у книзі реєстрації виданих дозволів на виконання будівельних робіт, яку приносить-забирає представник інспекції.
8.3. Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор інформує Заявника і передає йому дозвіл та загальний журнал робіт, журнал авторського нагляду, один примірник будівельного генерального плану під розписку забудовника на заяві та в журналі. Заява повертається наступного дня інспекції Держархбудконтролю. При передачі документів Адміністратор інформує Заявника про обов'язок забудовника (замовника) у 7-денний термін повідомити інспекцію Держархбудконтролю після початку виконання будівельних робіт на об'єкті, про що Заявник розписується у контрольному графіку документообігу.
8.4. При перереєстрації дозволу (у разі передавання права на будівництво іншому забудовнику (замовнику) або зміни генеральної підрядної організації) до заяви про перереєстрацію дозволу (довільної форми або встановленої нормативним актом районного/міського рівня) додаються документи, визначені п.8.1, у які внесені зміни, та оригінал дозволу на виконання будівельних робіт. Дозвіл перереєстровується відповідно до п.п. 8.1-8.3.
8.5. При поновленні будівництва об'єкту (у разі його консервації) Заявник до заяви (довільної форми або встановленої нормативним актом районного рівня) додає документи, визначені п. 8.1 Порядку видачі та додатково документ про технічний стан конструкцій і можливість продовження будівництва, виданий проектною організацією, що розробила проект. Дозвіл видається/повертається відповідно до п.п. 8.1 - 8.3 Порядку видачі. До документів, які видаються Заявнику, додається документ про технічний стан конструкцій та можливість продовження будівництва зі штампом інспекції Держархбудконтролю.
8.6. При подовженні терміну дії дозволу Адміністраторові подається лист (зазначається перелік виконаних на об'єкті містобудування робіт, відповідальні за здійснення будівельних робіт, працівники, що здійснюють технічний та авторський нагляд) та оригінал дозволу. Дозвіл з відміткою про подовження терміну дії видається відповідно до п.п.8.1-8.3 Порядку видачі.
Примітка: Перелік будівельних робіт, на які не видається дозвіл, регламентується Наказом Державного комітету будівництва, архітектури та житлової політики України №273 від 05.12.2000р. "Про затвердження Положення про порядок надання дозволу на виконання будівельних робіт".

9. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ СТАЦІОНАРНОЇ МАЛОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ

9.1. Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документа дозвільного характеру, до якої долучає заяву про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форм (далі заяву про надання дозволу) за формою, затвердженою Наказом Держбуду України №227 від 13.10.2000 р. і наступні документи:
- копію свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- документ, що посвідчує право на земельну ділянку;
- паспорт стаціонарної малої архітектурної форми з нанесенням місця розміщення, планів та фасадів (далі - паспорт прив'язки), виготовлений підприємствами, установами, організаціями, які мають відповідну ліцензію та погоджений у встановленому порядку.
Погодження паспорта прив'язки здійснюється відповідно до п. 4 Порядку видачі аналогічно до погодження проектної документації.
9.2. Адміністратор наступного дня телефоном або іншим доступним способом повідомляє голову сільської, міської ради, районної адміністрації про надходження документів і разом з ним визначає дату і спосіб їх передачі та повернення Адміністратору. У 5-денний термін заява про надання дозволу та документи із скеруванням голови сільської, міської ради, районної адміністрації передаються Адміністратору. Відповідно до Порядку взаємодії Адміністратор передає заяву про надання дозволу та документи в відділ містобудування і архітектури. Відділ місто будування і архітектури протягом 5-й робочих днів перевіряє відповідність паспорта прив'язки державним будівельним нормам, затверджує паспорт прив'язки, видає дозвіл на розміщення малої архітектурної форми, передає Адміністраторові дозвіл та затверджений паспорт прив'язки.
У разі відмови в наданні дозволу відділ містобудування і архітектури готує повідомлення за підписом керівника з посиланням на конкретні підстави.
9.3. Відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії Адміністратор інформує Заявника і передає йому дозвіл/відмову та затверджений паспорт прив'язки.
9.4 Для перереєстрації дозволу на розміщення малої архітектурної форми після закінчення терміну його дії Заявник подає Адміністраторові заяву про перереєстрацію дозволу, до якої долучає документи, вказані у п.9.1 Порядку видачі. Адміністратор здійснює дії, передбачені пп. 3,5-3,7 Порядку взаємодії, після чого передає заяву про перереєстрацію дозволу та подані документи до відділу містобудування і архітектури. Відділ містобудування і архітектури упродовж 5-й робочих днів подовжує термін дії дозволу на розміщення малої архітектурної форми або готує відмову та передає Адміністраторові дозвіл/відмову. Адміністратор інформує Заявника і передає йому дозвіл/відмову відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії.
У разі змін у державних будівельних нормах, місцевих правилах забудови, розташуванні існуючих споруд та інженерних мереж при перереєстрації дозволу відділ містобудування і архітектури здійснює переоформлення паспорта прив'язки.
9.5. При зміні естетичного вирішення малої архітектурної форми/ внесенні змін у паспорт прив'язки з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності Заявник звертається до Адміністратора з відповідною заявою, пропозиціями, паспортом прив'язки, дозволом на розміщення малої архітектурної форми та бланком договору про надання послуг відділом містобудування і архітектури, підписаним та скріпленим печаткою Замовника. Адміністратор здійснює дії, передбачені пп. 3,5-3,7 Порядку взаємодії, після чого передає подані заяву та документи до відділу містобудування і архітектури. Відділ містобудування і архітектури упродовж 5-й робочих днів підписує договір, вносить відповідні зміни в паспорт прив'язки, при потребі в дозвіл на розміщення малої архітектурної форми або готує відмову та передає документи Адміністраторові. Адміністратор інформує Заявника відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії про необхідність подання копій платіжних документів (суми та розрахункові рахунки вказуються у договорах). При передачі документів Адміністратор звіряє сплачену суму з сумою підписаного договору, робить відповідні записи у контрольному графіку документообігу та у журналі і передає Заявнику паспорт, дозвіл на розміщення малої архітектурної форми/відмову, 1-ин екземпляр підписаного договору.
9.6. При зміні функціонального використання малої архітектурної форми з ініціативи суб'єкта підприємницької діяльності Заявник подає Адміністраторові:
- заяву;
- пропозиції;
- дозвіл на розміщення малої архітектурної форми;
- паспорт прив'язки;
- висновок районного відділу земельних ресурсів про відповідність використання земельної ділянки цільовому призначенню.
Адміністратор здійснює дії, передбачені пп. 3,5 - 3,7 Порядку взаємодії, після чого передає заяву та подані документи до відділу містобудування і архітектури відповідно до Порядку взаємодії.
Відділ містобудування і архітектури в термін до 5-й робочих днів вносить зміни до дозволу на розміщення малої архітектурної форми. При необхідності отримання висновків інших дозвільних органів термін може бути подовжений до ЗО календарних днів.

10. ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ МАЛОЇ ПЕРЕСУВНОЇ АРХІТЕКТУРНОЇ ФОРМИ

включаючи надання дозволу на розміщення об'єкта торгівлі, погодження асортиментного переліку, дозволу на реалізацію харчових продуктів, висновку органів пожежного нагляду щодо розміщення
10.1. Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документа дозвільного характеру, до якої долучає заяву про надання дозволу на розміщення малої архітектурної форм (далі заяву про надання дозволу) за формою затвердженою Наказом Держбуду України №227 від 13.10.2000 р. (у разі заняття торговельною діяльністю заява доповнюється проханням надати дозвіл на розміщення малої архітектурної форми - об'єкта торгівлі та погодити режим роботи). До заяви про надання дозволу долучається комплект документів для передачі дозвільним органам - учасникам взаємодії при проходженні процедури:
спільні для всіх учасників процедури:
- схема розміщення пересувної МАФ (схема прив'язки установки об'єкта на топографо-геодезичній основі в М 1:500), виготовлена проектною організацією, що має відповідну ліцензію (2 примірники);
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- копія документа, що посвідчує право на земельну ділянку (у разі наявності)
для районної СЕС :
- клопотання про надання дозволу на реалізацію харчових продуктів та продовольчої сировини, затвердження асортиментного переліку (при потребі), погодження розміщення пересувної МАФ;
- копія платіжного документу про оплату послуг районної СЕС - при потребі;
- бланк договору про надання послуг СЕС, підписаний та скріплений печаткою суб'єкта підприємницької діяльності (при погодженні асортиментного переліку);
- запропонований асортимент товарів для реалізації (при виробництві/продажу харчових продуктів) для районної служби ГУ МНС України в Вінницькій області:
- клопотання про надання висновку та погодження розміщення пересувної МАФ;
- договір про надання послуг для відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації:
- копія документу про сплату збору за розміщення об'єкта торгівлі/ побутового обслуговування або копія свідоцтва платника єдиного податку
10.2. Адміністратор наступного дня телефоном або іншим доступним способом повідомляє голову сільської, селищної, міської ради, районної адміністрації про надходження документів і разом з ним визначає дату і спосіб їх передачі та повернення Адміністратору. До сільської, міської ради, районної адміністрації передаються заява про надання дозволу та спільні для всіх учасників взаємодії документи. У 5-денний термін заява про надання дозволу та документи із скеруванням голови сільської, селищної, міської ради, районної адміністрації передаються Адміністратору. Адміністратор здійснює дії, передбачені пп. 3,5 - 3,7, 3.11 Порядку взаємодії, після чого формує комплекти копій та оригіналів документів, які передаються до:
- відділу містобудування та архітектури: копія заяви про надання дозволу та спільні для всіх учасників процедури документи (подаються оригінали схеми розміщення МАФ);
- районної СЕС: копії спільних для всіх учасників процедури документів плюс документи, призначені для СЕС;
- районної служби ГУ МНСУ: клопотання на ім'я керівника районної служби та копії спільних для всіх учасників процедури документів;
- відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації: копія заяви про надання дозволу, спільні для всіх учасників процедури документи, копія документу про сплату збору за розміщення об'єкта торгівлі/побутового обслуговування або копія свідоцтва платника єдиного податку.
10.3. Адміністратор визначає дату, час, місце спільного засідання уповноважених представників учасників процедури не пізніше 3-го дня з дня передачі документів. Засідання уповноважених представників учасників процедури д час його проведення або у порядку, передбаченому п.п. 3.14, 3.15 Порядку взаємодії Адміністраторові передаються для передачі Заявникові наступні документи або витяг з протоколу засідання уповноважених представників учасників процедури щодо відмови в наданні дозволів (дозволу):
- від відділу містобудування та архітектури - затверджена схема розміщення пересувної МАФ, дозвіл на розміщення пересувної МАФ;
- від районної СЕС - погоджений асортиментний перелік, дозвіл на реалізацію харчових продуктів, погодження розміщення МАФ;
- від районної служби ГУ МНСУ - висновок та погодження розміщення пересувної МАФ;
- від відповідного структурного підрозділу райдержадміністрації (виконавчого комітету міської ради) - дозвіл на розміщення об'єкта торгівлі, погодження режиму роботи.
10.4. Відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії Адміністратор інформує Заявника і передає йому документи, визначені п. 10.3 Порядку видачі, або витяг з протоколу засідання уповноважених представників учасників процедури щодо відмови в наданні дозволів (дозволу).

11.ПОРЯДОК ВИДАЧІ ДОЗВОЛУ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ

Заявник подає Адміністратору заяву про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами (форма затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003р. №2067), до якої додаються на ступні документи:
- копія свідоцтва про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності;
- топогеодезичний знімок місцевості (М1:500) з прив'язкою місця розташування рекламного засобу із підписом відповідальної за проведення знімання особи (2 примірники);
- фотокартка / комп'ютерний макет місця, ескіз рекламного засобу з конструктивним рішенням (2 примірники);
- погодження місця розміщення зовнішньої реклами на бланку дозволу (2 примірники), крім випадків, коли місце розташування перебуває у державній/комунальній власності.
11.2. Адміністратор, відповідно до Порядку взаємодії, передає заяву та подані документи до відділу містобудування і архітектури. Відділ місто будування і архітектури упродовж 5-й днів перевіряє місце розташування рекламного засобу на предмет наявності на це місце пріоритету іншого замовника або надання на заявлене місце зареєстрованого у встановлено
му порядку дозволу, видає наказ про встановлення за Заявником (замовником) пріоритету на заявлене місце розташування рекламного засобу (відмову), заповнює бланк дозволу (2 примірники) та передає документи Адміністраторові.
У разі, якщо має місце встановлення складних (дахових) рекламних засобів відділ містобудування та архітектури видає архітектурно-планувальне завдання для опрацювання проектно-технічної документації. У даному випадку Заявник (замовник) виготовляє та забезпечує погодження проектно-технічної документації.
11.3. Отримавши документи, Адміністратор, відповідно до Порядку взаємодії, інформує Заявника та балансоутримувача місця розташування комунальної власності, організує упродовж 3-х днів зустріч Заявника та балансоутримувача для підписання договору тимчасового користування місцем розташування рекламного засобу. У день зустрічі Адміністраторові передаються бланки дозволів, погоджені балансоутримувачем (2 примірники), копія платіжного документу про внесення плати за місце користування та супровідний лист.
У разі, якщо вимагаються погодження на розташування рекламного засобу інших, крім балансоутримувача дозвільних органів, що визначається наказом про встановлення за Заявником (замовником) пріоритету на заявлене місце розташування рекламного засобу, Адміністратор їх організує відповідно до Порядку взаємодії (аналогічно до погодження проектної документації для будівництва).
11.4. Адміністратор передає до відділу містобудування і архітектури документи наступного дня після отримання бланків дозволів, погоджених балансоутримувачем (2 примірники), копії платіжного документу про внесення плати за місце користування та супровідного листа.
11.5. Відділ містобудування та архітектури погоджує 2 примірники дозволу, готує висновок щодо надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами, проект розпорядження голови райдержадміністрації, який подає у встановленому порядку для підписання.
11.6. У разі підписання розпорядження його копія у встановленому порядку передається разом з документами до відділу містобудування та архітектури. Відділ містобудування та архітектури упродовж 1 -го дня підписує дозвіл та передає Адміністраторові наступні документи:
- наказ про встановлення пріоритету Заявника (замовника) на місце розташування рекламного засобу;
- розпорядження (рішення) про надання Заявнику (замовнику) дозволу на розміщення зовнішньої реклами;
- дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
11.7. Адміністратор інформує Заявника і передає йому документи, визначені п. 11.6 Порядку видачі.12.ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ ЗАКІНЧЕНИХ БУДІВНИЦТВОМ ОБ'ЄКТІВ

Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів визначається постановою КМ України від 22.09.2004 р. №1243 "Про порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів"
12.1. Заявник подає Адміністратору заяву на одержання документа дозвільного характеру, до якої долучає заяву на ім'я голови райдержадміністрації про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта, копію дозволу на виконання будівельних робіт, копію акту/довідка про закладення технічної документації до страхового фонду.
У разі, якщо умовою прийняття закінченого будівництвом об'єкта є попереднє його прийняття робочою комісією (об'єкти виробничого призначення з кількістю робочих місць понад 50, або вартістю понад 5 млн. грн., а також об'єкти житлово-громадського призначення НІ, IV і V категорій складності), до заяви додатково додається акт робочої комісії. Замовник (інвестор) призначає, організує та очолює роботу робочої комісії.
12.2. Адміністратор здійснює дії, передбачені п.п.3,5 - 3,7 Порядку взаємодії і передає заяву та подані документи інспекції Держархбудконтролю. У разі, якщо розпорядженням голови райдержадміністрації (рішенням виконавчого комітету міської ради) створено постійно діючу державну приймальну комісію, Інспекція Держархбудконтролю у термін, що не перевищує 2 робочих днів уточнює персональний склад державної приймальної комісії та передає Адміністраторові 3 бланки Актів державної приймальної комісії про прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта (далі Актів), в яких проставлені посади, прізвища, ім'я, по-батькові усіх членів державної комісії.
12.3. У разі, якщо постійно діюча державна приймальна комісія не створена, Інспекція Держархбудконтролю готує відповідний проект розпорядження голови райдержадміністрації, забезпечує його прийняття та передає Адміністраторові копію розпорядження та 3 бланки Актів, у яких проставлені посади, прізвища, ім'я, по-батькові усіх членів державної комісії.
У даному випадку документи повинні бути передані Інспекцією Держархбудконтролю не пізніше 10 днів з дня подання Заявником заяви.
12.4. Адміністратор інформує Заявника відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії і передає йому бланки Актів та повідомляє контактні телефони голови державної приймальної комісії. Голова державної приймальної комісії організує її роботу, забезпечує підготовку та затвердження Актів розпорядженням голови райдержадміністрації. Комісія розпочинає свою роботу не пізніше, як через 10 днів після подання заяви та завершує не пізніше 30 днів з дня початку роботи.
12.5. За усним зверненням голови державної приймальної комісії Адміністратор може організовувати виїзд членів комісії на місце розташування закінченого будівництвом об'єкта відповідно до п. 3.14 Порядку взаємодії.
12.6. Акт реєструється в Інспекції Держархбудконтролю, яка передає Адміністраторові копію розпорядження голови адміністрації та 2 примірники Акту.
12.7. Відповідно до п.3.16 Порядку взаємодії Адміністратор інформує Заявника і передає йому копію розпорядження голови адміністрації та 1 примірник Акту.
12.8. У разі неготовності об'єкта до експлуатації державна приймальна комісія складає відповідний акт з висновками та обґрунтуваннями. На підставі цього акту голова комісії готує проект рекомендацій щодо усунення недоліків, які затверджуються головою райдержадміністрації та скеровуються разом з бланками Акту Адміністраторові для подальшої передачі Заявнику.
12.9. У разі невідповідності будівництва об'єкта державним будівельним, санітарним нормам, вимогам пожежної безпеки, тощо та на об'єкти, збудовані самовільно, або з суттєвим відхиленням від проекту, оформляється відмова про експлуатацію, яка скеровується через Адміністратора за мовнику та до райдержадміністрації для прийняття відповідного рішення щодо подальшого використання об'єкту.


17 02, 2011  22:13 Переглядів: 3636
© 2014 All right reserved www.rdabershad.gov.ua