Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районної державної адміністрації

Відповідно до статті 118 Конституції України виконавчу владу в областях і районах, містах Києві та Севастополі здійснюють місцеві державні адміністрації.
Згідно з частиною другою статті 1 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» місцева державна адміністрація є місцевим органом виконавчої влади і входить до системи органів виконавчої влади.
Вінницька обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень здійснює виконавчу владу на території Вінницької області, а також реалізує повноваження, делеговані їй Вінницькою обласною радою.
 
Місцева державна адміністрація на відповідній території забезпечує:
виконання Конституції, законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, інших органів виконавчої влади вищого рівня;
законність і правопорядок, додержання прав і свобод громадян;
виконання державних і регіональних програм соціально-економічного та культурного розвитку, програм охорони довкілля, а в місцях компактного проживання корінних народів і національних меншин – також програм їх національно-культурного розвитку;
підготовку та виконання місцевого бюджету;
звіт про виконання місцевого бюджету та програм;
взаємодію з органами місцевого самоврядування;
реалізацію інших наданих державою, а також делегованих відповідною радою повноважень.

Правовий статус місцевих державних адміністрацій встановлюється Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України.
Місцева державна адміністрація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України "Про місцеві державні адміністрації" та іншими законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня.

Розпорядження від 24.01.2016 року №34 "Про внесення змін до регламенту районної державної адміністрації"

Розпорядження від 24.01.2018 року №36 "Про затвердження Положення про апарат Бершадської районної  державної адміністрації"

Порядок оскарження рішень прийнятих райдержадміністрацією