АНКЕТА представника органу виконавчої влади, відповідального за організацію доступу до публічної інформації

АНКЕТА

представника органу виконавчої влади,

відповідального за організацію доступу до публічної інформації

Бершадська районна державна адміністрація

(назва органу виконавчої влади)

І. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ ІЗ ЗАПИТАМИ В ОРГАНІ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

1. У Вашому органі виконавчої влади забезпечують доступ до публічної інформації:

відповідальна особа - Зеленецька Тетяна Петрівна – начальник загального відділу апарату райдержадміністрації.

ІІ. ПРОЦЕДУРА ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ.

1. Скільки запитів на інформацію Ви отримали за 4 місяці 2013 року? - 15

2. Скільки запитів на інформацію Ви отримали за період з 9 травня 2011 р. по
30 квітня 2013 р? - 53

3. Скільки запитів у середньому за місяць надходило до Вашої установи за період
з 9 травня 2011 р. по 30 квітня 2013р.? 2

4. Який відсоток запитів був направлений належному розпоряднику інформації? 6,7 - (за 4 місяці 2013 року); 3,8 (за весь період дії Закону)

5. Який відсоток запитів, розглянутих в органі виконавчої влади, було задоволено? 93,3 - (за 4 місяці 2013 року); 86,8 - (за весь період дії Закону)

6. Яку кількість запитів прийнято Вами по кожному із зазначених каналів зв’язку?

Канал надходження запитів

Кількість

(за 4 місяці 2013 року)

Кількість

(за весь період дії Закону)

Пошта

2

6

Електронна пошта

12

20

Телефон

-

-

Факс

-

1

Інші канали (вкажіть які)

через уповноважену особу

особисто

1

26

7. Яку кількість запитів Ви прийняли по кожному з наступних видів інформації?

Вид інформації

Кількість

(за 4 місяці 2013 року)

Кількість

(за весь період дії Закону)

Інформація про фізичну особу

1

1

Інформація довідково-енциклопедичного характеру

-

-

Інформація про стан довкілля (екологічна інформація)

-

-

Інформація про товар (роботу, послугу)

-

-

Науково-технічна інформація

-

-

Податкова інформація (фінансова)

3

3

Правова інформація

-

2

Статистична інформація

-

-

Соціологічна інформація

-

-

Інші види інформації (вкажіть які):

11

49

Діяльність органів виконавчої влади

2

2

Надання копії розпоряджень та договорів оренди

1

7

Аграрної політики

1

8

Державних закупівель

3

3

Створення центру надання адміністративних послуг

1

1

Промислової політики

2

2

Комунального господарства

1

1

Земельних питань

-

17

Промисловості та підприємництва

-

3

Кадрові питання

-

1

Організаційні питання

-

1

Фінансово-господарські питання

-

2

Внутрішньої політики

-

1

8. Яка кількість запитів була ініційована кожною із зазначених категорій запитувачів?

Категорія запитувачів

Кількість

(за 4 місяці 2013 року)

Кількість

(за весь період дії Закону)

Фізичні особи

8

26

Юридичні особи

4

8

Об’єднання громадян без статусу юридичної особи

3

9

Засоби масової інформації, журналісти

-

10

9. Скільки з отриманих листів, в яких посилалися на Закон України «Про доступ до публічної інформації», по суті були скаргами, заявами, пропозиціями чи клопотаннями про надання роз’яснень?

заявами - 15 (за 4 місяці 2013 року) заявами - 53 (за весь період дії Закону)

10. Вкажіть кількість відмов у задоволенні запиту на інформацію Вашим органом виконавчої влади 7

11. Чи оприлюднюються звіти про результати розгляду запитів на інформацію?

v так

 ні

Якщо так”, які звіти оприлюднюються?

 щотижневі

 

v щоквартальні

 

v щомісячні

 

v щорічні

 

ІІІ ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

1. Чи створена система обліку публічної інформації у Вашому органі виконавчої влади?

v так

ні

 

Якщо так, в якому форматі?

В інстальованій облдержадміністрацією програмі «Реєстр обліку публічної інформації районних державних адміністрацій» - в базах даних системи електронного документообігу «Лотус».

2. Чи забезпечено на офіційному веб-сайті доступ до системи обліку публічної інформації?

v так

ні

- Якщо «ні», то чи забезпечено доступ до системи обліку публічної інформації в інший прийнятний спосіб?

так

ні

3. З якою періодичністю оновлюється інформація у системі обліку публічної інформації у Вашому органі виконавчої влади?

Систематично в базах даних системи електронного документообігу «Лотус».

4. Чи обліковується в системі обліку публічної інформації вся публічна інформація, що перебуває у володінні органу влади?

так

v ні

так як деякі види інформації обліковуються у журнальній формі реєстрації

ІV. ПЕРЕЛІКИ ВІДОМОСТЕЙ ЩО СТАНОВЛЯТЬ СЛУЖБОВУ ІНФОРМАЦІЮ.

1. Чи затверджений у Вашому органі виконавчої влади перелік відомостей що становлять службову інформацію?

v такні

2. Чи розміщений перелік відомостей що становлять службову інформацію на веб-сайті Вашого органу виконавчої влади?

v такні

V. ВІДШКОДУВАННЯ ФАКТИЧНИХ ВИТРАТ НА КОПІЮВАННЯ І ДРУК.

1. Чи затверджені у Вашому органі виконавчої влади граничні норми, що застосовуються під час відшкодування фактичних витрат на копіювання і друк документів, що надаються за запитом на інформацію?

v такні

якщо ні”, назвіть причину:_________________________________________________

VI. ПРОВЕДЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-РОЗ’ЯСНЮВАЛЬНОЇ РОБОТИ ОРГАНАМИ ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ.

1. Чи проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед населення про основні права, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»?

v так

ні

2. Як саме? (зазначте, якщо є, гіперпосилання на статті, виступи, коментарі тощо)

Райдержадміністрацією забезпечено інформування населення про права громадян, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації»: на офіційному веб-сайті районної державної адміністрації створено окремий розділ «Доступ до публічної інформації».

VII. ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ, ПОВ’ЯЗАНІ ІЗ РОБОТОЮ ЩОДО ОПРАЦЮВАННЯ ЗАПИТІВ.

1. Чи надходили скарги на рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації?

так

v ні

4. Скільки судових позовів про порушення законодавства у сфері доступу до публічної інформації є до Вашого органу виконавчої влади? Не було

5. Результати розгляду позовів

_-__ задоволено позовів __-_ відмовлено у розгляді/провадженні

_-__ знаходяться на розгляді

VІII. ВАШІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ.

1. Які проблемні питання, пов’язані з виконанням Закону України «Про доступ до публічної інформації» виникають найчастіше?

--

IX. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ПОТРЕБИ У СЕМІНАРАХ, КОНСУЛЬТАЦІЯХ.

1. Чи відчуваєте Ви потребу у додатковому навчанні з метою підвищення ефективності організації виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»?

v так

 ні

2. Які тематики семінарів з питань забезпечення доступу до публічної інформації були б Вам найбільш цікаві?

Обговорення та аналіз конкретних робочих ситуацій з організації доступу до публічної інформації.

Захист персональних даних в контексті доступу до публічної інформації