Доступ до пуб. інформації

Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям Закону України "Про інформацію" та Закону України "Про доступ до публічної інформації"

На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 2015 року №835 "Про затвердження Положення про набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних"

Нормативна база

ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

Запит на інформацію до Бершадська районна державної адміністрації (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача:
· особисто (з наданням консультації) у загальний відділ та на перший поверх (для осіб з обмеженими можливостями);
· поштою на адресу: 24400, м. Бершадь, вул. Героїв України, 22, Бершадська районна державна адміністрація (на конверті вказувати "Публічна інформація");
· факсом - (04352) 2-12-05;
· телефоном - (04352) 2-49-75, 2-41-43, 2-14-63;
· електронною поштою - rda@rdabershad.gov.ua


Розпорядок роботи:
з понеділка по четвер – з 8-ї до 17-ї години 15 хвилин, у п’ятницю – з 8-ї до 16 години. Перерва на обід з 12-ї до 13-ї години.
Вихідні дні – субота, неділя.


Форма для подання інформаційного запиту

Відповідь на запит на інформацію може бути надіслано письмово, факсом, електронною поштою або надана по телефону. Також, інформація може бути отримана безпосередньо в приміщенні райдержадміністрації (скріншот, ксерокс, фото).

Якщо запитувана запитувачем інформація передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від 13 червня 2013 року № 204 «Про затвердження Порядку відшкодування та розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Бершадській райдержадміністрації», зареєстрованим в Бершадському районному управлінні юстиції у 17 червня 2013 року за №4/283.

Контактна інформація для подання запитів на інформацію у місцеві органи влади та органи місцевого самоврядування Бершадського району


ЗАКОН УКРАЇНИ "Про доступ до публічної інформації"

 

1. Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти райдержадміністрації

2. Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови, першого заступника голови, керівника апарату райдержадміністрації

Декларації керівництва Бершадської районної державної адміністрації

3. Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності районної державної адміністрації

4. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери оперативного управління райдержадміністрації та її структурних підрозділів, та прізвищ, імен і по батькові їх керівників

5. Перелік та умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

6. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню

7. Розпорядження голови райдержадміністрації

8. Порядок подання в районну державну адміністрацію запиту на інформацію

9. Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію

10. Інформація про основні функції структурних підрозділів райждержадміністраці

11. Плани проведення та порядки денних засідань колегії райдержадміністрації, регіональної ради з питань діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

12. Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є райдержадміністрація
Зміни до паспорту бюджетної програми на 2016 рік

Паспорт бюджетної програми на 2016 рік
Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01 січня 2016 року

Архів за 2015 рік

13. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадкість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації.

14. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації.

15. Види інформації, якою володіє райдержадміністрація

16. Інформація про розміщення та номери кабінетів районної державної адміністрації де надаються необхідні запитувачам форми і бланки для подання у письмовому вигляді інформаційного запиту

17. Щомісячні звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

18. Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації

19. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зміщення вакантних посад

20. Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації

21. Система обліку (реєстр) публічної інформації

Реєстр публічної інформації, розпорядником якої є Бершадська районна державна адміністрація

Реєстр публічної інформації, розпорядниками якої є структурні підрозділи Бершадської районної державної адміністрації
Реєстр публічної інформації, розпорядниками якої є районні державні адміністрації
Архів реєстру публічної інформації, розпорядниками якої є структурні підрозділи Реєстр районної державної адміністрації


22. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.
Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яким надається гриф "Для службового користування"
Інструкція з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, в Бершадській районній державній адміністрації

23. Оприлюднені проекти рішень громадських експертиз

24. Корисна інформація

25. Набори даних, які підлягають оприлюдненню у формі відкритих даних