РОЗПОРЯДЖЕННЯ №632 від 07 жовтня 2015 року

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 07 жовтня 2015 року № 632


Про створення обласного центру допомоги учасникам антитерористичної операції

Відповідно до статей 22, 23, 39 Закону України «Про місцеві державні адміністрації», статті 4 Указу Президента України від 18 березня 2015 року № 150/2015 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту учасників антитерористичної операції» (зі змінами) та з метою об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших державних органів, волонтерів та громадських організацій для ефективного вирішення проблем учасників АТО та членів їх сімей:

1. Створити на базі комунального закладу «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» обласний центр допомоги учасникам антитерористичної операції (далі – Центр).

2. Затвердити такі, що додаються:
2.1. Положення про Центр.
2.2. Структуру Центру.

3. Департаментам облдержадміністрації: інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю (Василюк С.М.), фінансів (Копачевський М.А.), охорони здоров’я та курортів (Бабій Т.Ф.), соціальної політики (Каратаєва Л.В.), освіти і науки облдержадміністрації (Чорна О.А.), будівництва, містобудування та архітектури (Романченко Д.В.), цивільного захисту (Вовченко С.Д.), управлінню у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації (Чернявський С.В.), службі у справах дітей облдержадміністрації (Дорош Т.С.), та Головному управлінню Пенсійного фонду України у Вінницькій області (Черненко М.А.), обласному центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді (Стоялова О.В.), Головному управлінню Держгеокадастру України у Вінницькій області (Козак Ю.В.), обласному центру зайнятості (Олійник А.Д.), обласному військовому комісаріату (Долгашов Г.В.), комунального закладу «Вінницький обласний клінічний госпіталь ветеранів війни» (Бабійчук В.В.), управлінню Держпраці у Вінницькій області (Марунько В.В.), обласному відділенню Фонду соціального захисту інвалідів (Полонський С.Д.), райдержадміністраціям, виконавчим комітетам міських рад міст обласного значення у межах повноважень визначити до 08 жовтня 2015 року відповідальних за взаємодію з Центром та надати їх контактні дані (прізвище, ім’я, по-батькові, посада, робочий та мобільний телефон, електронна адреса) керівнику Центру Слівінському Анатолію Михайловичу.

4. Рекомендувати обласному військовому комісаріату, управлінню МВС України у Вінницькій області, управлінню Служби безпеки України у Вінницькій області довести до відома особового складу інформацію про створення та роботу Центру.

5. Департаменту інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю облдержадміністрації (Василюк С.М.):
5.1 Створити на офіційному веб-сайті облдержадміністрації банер з посиланням на окрему сторінку, на якій буде розміщено інформацію щодо діяльності Центру та його контактні дані.
5.2. Забезпечити разом з головами райдержадміністрацій та міськими головами міст обласного значення розміщення у місцевих засобах масової інформації матеріалів про діяльність Центру.

6. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови облдержадміністрації Гижка А.П.


Голова обласної державної
адміністрації

В. КОРОВІЙ

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації
від 07 жовтня 2015 року № 632

П О Л О Ж Е Н Н Я
про обласний центр допомоги учасникам антитерористичної операції


1. ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ

 

1.1. Обласний центр допомоги учасникам антитерористичної операції (далі – Центр) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом.
1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Законами України, іншими нормативно-правовими актами, розпорядженнями, дорученнями голови облдержадміністрації, а також цим Положенням.
1.3. Метою діяльності Центру є об’єднання зусиль органів виконавчої влади, місцевого самоврядування, інших державних органів, волонтерів та громадських організацій, спрямованих для ефективного вирішення проблем питань учасників АТО, членів їх сімей, а також сімей загиблих учасників АТО.
1.4. Зміни та доповнення до Положення про Центр ухвалюються на засіданні Центру та затверджуються розпорядженням голови облдержадміністрації.
1.5. Центр здійснює свої повноваження на громадських засадах.
1.6. Сфера повноважень Центру розповсюджується на територію Вінницької області.


2. ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ

2.1. Основним завданням Центру є відпрацювання спільного з структурними підрозділами облдержадміністрації, райдержадміністраціями, виконкомами міських рад міст обласного значення, територіальними органами міністерств інших центральних органів виконавчої влади плану взаємодії з організації роботи з учасниками АТО та членами їх сімей.
2.2. Центр забезпечує:
взаємодію з установами соціального захисту райдержадміністрацій та виконкомів міських рад міст обласного значення щодо соціального супроводу сімей демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції;
взаємодію із закладами охорони здоров’я щодо надання медичної допомоги, медичної та психологічної реабілітації демобілізованим особам, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції та членам їх сімей;
сприяння вирішенню питань оздоровлення дітей демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції;
сприяння вирішенню питань надання освітніх послуг дітям дошкільного та шкільного віку демобілізованих військовослужбовців, які проходили військову службу в районах проведення антитерористичної операції;
сприяння щодо вчасного надання Вінницьким обласним військовим комісаріатом інформації органам соціального захисту щодо демобілізованих учасників бойових дій з числа осіб, які брали участь в антитерористичній операції;
взаємодію з державними установами щодо надання демобілізованим особам повного комплексу соціальних послуг, у тому числі з: працевлаштування; професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації; профорієнтаційних та профконсультаційних послуг; забезпечення участі у громадських та інших роботах тимчасового характеру; інформаційних та консультаційних послуг, пов’язаних з працевлаштуванням, сприяння у започаткуванні власної справи тощо;
здійснення моніторингу дотримання чинного законодавства щодо збереження робочих місць за особами, які були мобілізовані на період проведення антитерористичної операції;
здійснення взаємодії між органами держаної влади та місцевого самоврядування з питань визначення розподілу земельних ділянок, що можуть бути надані учасникам антитерористичної операції, які демобілізуються, відповідно до чинного законодавства;
інформаційну підтримку заходів з мобілізації та демобілізації.


3. ПРАВА ЦЕНТРУ

 

3.1. Центр має право:
утворювати постійні та тимчасові робочі органи (правління, секретаріат, комітети, комісії, експертні групи тощо);
залучати до роботи Центру працівників органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, представників вітчизняних та міжнародних експертних і наукових організацій, підприємств, установ та організацій (за згодою їх керівників), а також окремих фахівців;
організовувати і проводити семінари, конференції та інші заходи;
отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування інформацію, необхідну для забезпечення діяльності ради;
брати участь у розробці цільових програм, проектів нормативно-правових актів, що регулюють питання життєдіяльності та розвитку області з урахуванням потреб учасників АТО та членів їх сімей;
отримувати від органів виконавчої влади та місцевого самоврядування проекти нормативно-правових актів з питань, що потребують проведення консультацій з громадськістю;
вносити пропозиції до проектів рішень сесій обласної (районних, міських) рад, делегувати представників для виступу на засіданнях обласної (районних, міських ) рад з питань, які відносяться до компетенції Центру.


4. ФОРМУВАННЯ ЦЕНТРУ

4.1. До складу Центру входять представники структурних підрозділів облдержадміністрації, волонтерських, громадських, благодійних організацій, які здійснюють діяльність, пов’язану з підтримкою учасників АТО, та представники учасників АТО.
4.2. Кількісний та якісний склад затверджується розпорядженням голови облдержадміністрації.
4.3. Членство в Центрі представників волонтерських, громадських, благодійних організацій є індивідуальним та добровільним.
4.4. Для участі в роботі Центру подається заява у довільній формі.
До заяви додаються:
витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців;
копія статуту громадської організації або протокол зборів учасників АТО щодо делегування свого представника.


5. ПОВНОВАЖЕННЯ ЧЛЕНІВ ЦЕНТРУ

 

5.1. Члени Центру мають право:
запитувати та одержувати документи і проекти документів органів виконавчої влади та місцевого самоврядування (крім тих, що містять державну таємницю);
брати участь у засіданнях Центру.
У разі незгоди із прийнятим рішенням Центру висловлювати власну думку, яка долучається до протоколу засідання.
5.2. У разі неможливості бути присутнім на засіданні Центру член Центру може викласти письмово свою думку, яка долучається до протоколу засідання.
5.3. Делегування права голосу члена Центру іншим особам не допускається.
5.4. Членство в Центрі припиняється на підставі рішення:
у разі систематичної відсутності члена Центру на засіданнях без поважних причин (більше ніж два рази);
повідомлення уповноваженої особи громадської організації про відкликання свого представника та припинення його членства в Центрі;
скасування державної реєстрації громадської організації;
подання членом Центру відповідної заяви.

6. ДІЯЛЬНІСТЬ ЦЕНТРУ

6.1. Голова Центру призначається головою облдержадміністрації та має заступників, які обираються з числа членів Центру шляхом рейтингового голосування.
Повноваження голови Центру можуть бути припинені за рішенням Центру у разі припинення його членства, а також у разі виникнення підстав, передбачених чинним законодавством.
6.2. Керівник Центру:
організовує діяльність Центру;
скликає та організовує підготовку та проведення його засідань;
підписує документи від імені Центру;
представляє Центр у відносинах з органами виконавчої влади та місцевого самоврядування області, об’єднаннями громадян, засобами масової інформації.
6.3. У разі відсутності голови Центру або неможливості виконувати ним свої обов’язки з поважних причин, його повноваження, за розпорядженням голови, виконує один із заступників чи уповноважений ним член Центру.
6.4. Заступники голови Центру забезпечують координацію та контроль роботи за напрямками діяльності Центру, закріпленими за ними.
6.5. Основною формою роботи Центру є засідання, що проводяться згідно з встановленим керівником Центру графіком. Позачергові засідання Центру можуть скликатися за ініціативою однієї третини загального складу її членів.
6.6. Про засідання Центру має бути повідомлено не пізніше ніж за три дні до його проведення, але у випадку негайного вирішення питання має бути повідомлено не пізніше ніж за один день до його проведення.
6.7. Засідання Центру є правоможним, якщо на ньому присутні не менш як дві третини його членів.
6.8. Засідання Центру проводяться відкрито.
6.9. За запрошенням голови Центру у його засіданнях можуть брати участь інші особи.
6.10. Рішення Центру приймається відкритим голосуванням простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні.
Рішення Центру мають рекомендаційний характер і є обов’язковими для розгляду органами виконавчої влади та місцевого самоврядування.
6.11. Про свою роботу Центр інформує на офіційному веб-сайті облдержадміністрації або утвореному Центром сайті, в інший прийнятний спосіб шляхом розміщення установчих документів, планів роботи, протоколів засідань, щорічних звітів про свою роботу, інформацій про керівний склад та прийняті рішення.
6.12. Центр має бланк із своїм найменуванням.

С Т Р У К Т У Р А обласного центру допомоги учасникам антитерористичної операції