Зміни до Порядку складання і виконання розпису районного бюджету

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ  фінансового управління
Бершадської райдержадміністрації
17 лютого 2016 року № 15

 

Зміни
до Порядку складання і виконання розпису районного бюджету

1. У додатках 1-3, 6, 9-15 до Порядку, що додаються:
1) слова «тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» замінити словами «програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)-1 »;

2) доповнити новою виноскою такого змісту:
«-1 До запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів проставляються код та назва тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів.».


Начальник
фінансового управління                   Л.Й.Мазур