Пояснювальна записка до проекту рішення районної ради „Про районний бюджет на 2016 рік”

Проект районного бюджету на 2016 рік розроблений відповідно до положень Бюджетного кодексу України із змінами, постанови КМУ від 05.08.2015 №558 «Про схвалення Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2016 рік та основних макропоказників економічного і соціального розвитку України на 2017-2019 роки», листів Міністерства фінансів України від 21.08.2015 №31-05110-14-26/26859 «Щодо складання проектів місцевих бюджетів на 2016 рік», від 01.09.2015 №31-0511-14-8/27675 «Інформаційна довідка щодо прогнозного обсягу ресурсу місцевих бюджетів на 2016 рік та основних підходів до розрахунку трансфертів», показників економічного і соціального розвитку району за 2016 рік, прогнозу розвитку на 2017-2018 роки.

Доходи районного бюджету

Прогнозні показники доходів районного бюджету на 2016 рік розроблені на основі бюджетного та податкового законодавства, іншого законодавства з урахуванням росту показників соціально-економічного розвитку району на 2016 рік, зростання середньомісячної заробітної плати, надходження доходів бюджету за попередні базові роки.
Прогноз доходів загального фонду районного бюджету визначено в сумі 31724,261 тис.грн., що становить 127,5 % до фактичних надходжень за 10 місяців 2015 року.

Основним бюджетоутворюючим податком є податок на доходи фізичних осіб, який займає 99,7 % загального обсягу доходів загального фонду районного бюджету.
Прогнозні показники податку та збору на доходи фізичних осіб на 2016 рік визначено в сумі 31625,261 тис.грн.
Розрахунок надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб здійснено з урахуванням:
- прогнозного фонду оплати праці працівників, зайнятих у галузях економіки в сумі 296460,0 тис.грн., що складає 112,3 % до очікуваного фонду у 2015 році;
- підвищення у 2015 році розмірів мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму працездатних осіб: з 1 вересня – 1378 грн., у 2016 році з 1 травня-1450 грн., з 1 грудня - 1550 грн.;
- зростання доходів громадян, отриманих від надання в оренду земельних часток (паїв) та інших доходів громадян (в основному, від продажу рухомого та нерухомого майна);
- покращення адміністрування зазначеного податку шляхом легалізації доходів громадян та виведення їх з тіньового сектору економіки.
Крім того заплановані інші доходи такі як:
- Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності в сумі 12,0 тис.грн.
- Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об'єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету в сумі 5,0 тис.грн.
- Інші надходження в сумі 20,0 тис.грн.
- Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності в сумі 62,0 тис.грн.

Для забезпечення горизонтального вирівнювання податкоспроможності районного бюджету з Державного бюджету передається базова дотація на рівні 2015 року до прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», в сумі  14534,300 тис.грн., розрахована відповідно до кількості населення, надходження податку на доходи фізичних осіб, визначеного пунктом 1 частини першої ст. 64 Бюджетного кодексу України, за останній звітний бюджетний період та індексу податкоспроможності районного бюджету.
В складі доходів районного бюджету враховані субвенції з Державного бюджету у сумі 188756,850 тис.грн., з яких 69800,0 тис.грн. освітня субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам, 38707,5 тис.грн. медична субвенція з Державного бюджету місцевим бюджетам та 80249,350 тис.грн. соціальні субвенції.
Також враховані соціальні субвенції з обласного бюджету в сумі 59,294 тис.грн.

З врахуванням міжбюджетних  трансфертів обсяг доходів загального фонду районного бюджету становить 235074,705 тис.грн.

Структура і обсяг доходів загального фонду районного бюджету характеризується такими даними( тис.грн..):       

1 Податок та збір на доходи фізичних осіб - 31625,261

2 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності - 12,0

3 Частина чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств та їх об’єднань, що вилучається до відповідного місцевого бюджету - 5,0

4 Інші надходження - 20,0

5 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній  власності - 62,0

6 Базова дотація з державного бюджету - 14534,3

6 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 69800,0

7 Медична субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  - 38707,5

8 Соціальні субвенції  - 80308,644

ВСЬОГО: 235074,705

Виконання районного бюджету по власних і закріплених доходах залежатиме від надходжень податку та збору на доходи фізичних осіб, що сплачується платниками на території району та  60 відсотків від якого зараховується до районного бюджету згідно п.1 частини першої ст.64 Бюджетного кодексу України.
Загальна сума доходів спеціального фонду районного бюджету складає 1263,785 тис.грн.
Відповідно до ч.4 статті 21 Бюджетного кодексу України прогноз надходжень районного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди по доходах загального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів складає:
- на 2017 рік – 34582,7 тис. грн. (109,0% до прогнозу на 2016 рік), в тому числі податок та збір на доходи фізичних осіб – 34500,0 тис. грн.;
- на 2018 рік – 38388,3 тис. грн. (111,0 % до прогнозу на 2017 рік), в тому числі податок та збір на доходи фізичних осіб – 38300,0 тис. грн.
По доходах спеціального фонду без урахування міжбюджетних трансфертів:
- на 2017 рік – 1300,0 тис. грн. (102,9% до прогнозу на 2016 рік).
- на 2018 рік – 1400,0 тис. грн. (107,7 % до прогнозу на 2017 рік).

Видатки районного бюджету

Складання проекту районного бюджету на 2016 рік, розрахунки його показників здійснено відповідно до вимог Бюджетного кодексу України зі змінами, прогнозних показників економічного і соціального розвитку району на 2016 рік, інших нормативно-правових актів.
Основний акцент при розрахунку на 2016 рік видатків на фінансування районної ради та закладів соціально-культурної сфери, які фінансуються з районного бюджету, а також заходів та програм у цих галузях проведено на необхідності стовідсоткового забезпечення потреби в асигнуваннях на оплату праці з нарахуваннями, енергоносії та комунальні послуги та першочергового спрямування коштів на медикаменти, перев’язувальні матеріали, продукти харчування, інші захищені статті бюджету та першочергові поточні видатки, без яких неможливе нормальне функціонування бюджетних установ.
В процесі розрахунку видатків  на заробітну плату з нарахуваннями взято за основу терміни запровадження та підвищення розмірів мінімальної заробітної плати: з 1 січня 2016 року – 1378 грн., з 1травня 2016 року – 1450грн., з 1 грудня – 1550грн.  Розмір посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС визначено з урахуванням збереження грошового розриву між цими показниками та мінімальною заробітною платою, що склався в 2015 році.
Крім того, враховано розмір індексації грошових доходів населення у межах фінансових ресурсів місцевого бюджету на рівні жовтня 2015 року.
Видатки загального фонду районного бюджету на 2016 рік визначені в загальній сумі 235074,7 тис. грн., і збільшуються проти минулого року на  тис. грн., або на  9,9 відсотки.
Видатки спеціального фонду на 2016 рік визначені в сумі 1263,8 тис.грн.

Утримання органів місцевого самоврядування

Обсяг видатків на утримання апарату районної ради визначено на 2016 рік в сумі 1300 тис.грн., що більше проти уточненого плану станом на 31.10.2015 р. минулого року на 330,4 тис.грн.
На виплату зарплати працівникам з нарахуваннями передбачено 850,2 тис.грн., обсяг видатків збільшено проти уточненого плану станом на 31.10.2014 року (626,7 тис.грн.) на 223,5 тис.грн. і в структурі  загальних видатків складає 65,4%.
Для розрахунку за енергоносії планується спрямувати 41,5тис.грн., що повністю забезпечує потребу.

Освіта

На фінансування закладів освіти району в 2016 році з Державного бюджету України, відповідно до ст.. 97, 1032 Бюджетного кодексу України, надається освітня субвенція  в сумі 69800,0тис.грн., яка спрямовується на оплату поточних видатків визначених у ст.. 1032 типів навчальних закладів. Усі інші видатки на заклади освіти здійснюються за рахунок власних доходів  районного бюджету та базової дотації.
В 2016 році з районного бюджету утримується 44 заклади освіти, в тому числі 36 загальноосвітніх шкіл і 3 НВК «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІ ст.. – дошкільний навчальний заклад», де виховується і вчиться більше 5,7 тис. дітей, 3 позашкільні заклади, профліцей та 1 заклад по методичній роботі. В зазначених закладах утримується 1574,4 штатних одиниць.
Обсяг видатків на утримання районних закладів освіти на 2016 рік обраховано в сумі 76529,2тис.грн., з них видатки загального фонду 76450,1 тис.грн., видатки спеціального фонду 79,1 тис.грн.
Основним критерієм формування видатків на утримання районних закладів освіти було забезпечення в повному обсязі коштів на зарплату працівникам цих закладів, нарахування на зарплату, харчування та розрахунки за енергоносії.
На виплату зарплати працівникам районних освітянських закладів з нарахуваннями передбачено по загальному фонду 65147,9 тис.грн. Обсяг видатків збільшено проти уточненого плану станом на 31.10.15р. минулого року (64163,2 тис.грн.) на 984,7 тис.грн. і в структурі  видатків на районну освіту складає 85,1 відсотка. Поряд із цим , додаткова потреба в коштах на заробітну плату з нарахуваннями по освіті складає 11777,1 тис.грн.
У загальному обсязі видатків на освіту, на фінансування 2 районних програм передбачається на 2016 рік коштів по загальному фонду в сумі  20,0 тис.грн.
Для розрахунку за енергоносії планується спрямувати 8680,2 тис.грн., що повністю забезпечує потребу освітянських закладів.
Районними закладами освіти передбачається провести значну роботу по залученню коштів до спеціального фонду в розмірі 79,1 тис.грн., шляхом надання платних послуг, здачею приміщень в оренду, інших власних надходжень, а також привести у відповідність до бюджетного законодавства затверджений фонд оплати праці.

Охорона здоров’я

На фінансування закладів охорони здоров’я району в 2016 році з Державного бюджету України, відповідно до ст.. 97, 1034 Бюджетного кодексу України, надається медична субвенція в сумі 38707,5 тис.грн.  Також передбачено фінансування КУ«Бершадський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» з районного бюджету за рахунок власних надходжень .
На фінансування первинного рівня надання медичної допомоги - КУ «Бершадський районний центр первинної медико-санітарної допомоги», передбачено 13629,8 тис.грн., з них видатки загального фонду 13594,3 тис.грн., видатки спеціального фонду 35,5 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями передбачено 11008,8 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 1269,5 тис.грн. Потреба в асигнуваннях на заробітну плату з нарахуваннями складає 14741,2 тис.грн., незабезпеченість- 3732,4 тис.грн. Адміністрації КУ «Бершадський районний центр первинної медико-санітарної допомоги»  необхідно вжити заходів щодо приведення у відповідність до бюджетного законодавства затверджений фонд оплати праці.
У загальному обсязі видатків на охорону здоров’я на фінансування Програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2013-2016 роки передбачається на 2016 рік коштів по загальному фонду в сумі  50,0 тис.грн.
Для фінансування  закладу охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги – Бершадської ОЛІЛ, передбачено 25836 тис. грн.. з них видатки загального фонду 25163,2 тис.грн., видатки спеціального фонду 672,8 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями передбачено 17397,7 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 4237,2 тис.грн. Потреба в асигнуваннях на заробітну плату з нарахуваннями складає 23156,8 тис.грн., незабезпеченість- 5759,1 тис.грн. Адміністрації Бершадської ОЛІЛ необхідно вжити заходів щодо приведення у відповідність до бюджетного законодавства затверджений фонд оплати праці.

Соціальний захист населення

Для фінансування соціального захисту населення районному бюджету надаються:
Субвенція з державного бюджету до місцевих бюджетів на виплату допомоги сім'ям з дітьми, малозабезпеченим сім'ям, інвалідам з дитинства, дітям-інвалідам, тимчасової державної допомоги дітям та допомоги по догляду за інвалідами І  чи ІІ групи внаслідок психічного розладу на 2016 рік передбачається в сумі 64291,6 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг  тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот на 2016 рік передбачається в сумі 10113,1 тис.грн. .
Субвенція з державного бюджету до місцевих бюджетів на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого та рідкого  пічного побутового палива і скрапленого газу на 2016 рік передбачається в сумі 4521,8тис.грн.
Субвенція з державного бюджету до  місцевих бюджетів на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошового забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях за принципом "гроші ходять за дитиною" на 2016 рік передбачається в сумі  962,1 тис.грн.
Субвенція з державного бюджету  місцевим бюджетам  на надання пільг з послуг зв'язку та інших передбачених законодавством пільг (крім пільг на одержання ліків, зубопротезування, оплату електроенергії, природного і скрапленого газу на побутові потреби, твердого та рідкого пічного побутового палива, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення, квартирної плати (утримання будинків і споруд та прибудинкових територій), вивезення побутового сміття та рідких нечистот) на компенсацію втрати частини доходів у зв"язку з відміною податку з власників транспортних засобів  та інших самохідних машин і механізмів  та відповідним збільшенням ставок акцизного податку з пального і на компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян на 2016 рік передбачається в сумі 360,7тис.грн.
Субвенція з Обласного бюджету на надання пільгового медичного обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи передбачається в сумі 28тис.грн.
Субвенція з Обласного бюджету на поховання учасників бойових дій та інвалідів війни на 2015 рік передбачається 14,7тис.грн.
Субвенція з Обласного бюджету на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування, встановлення телефонів інвалідам загального захворювання 1 та 2 груп інвалідності на 2016 рік передбачається 16,6тис.грн.
Також передбачено 900,0 тис. грн.. на виплату грошової компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку , інвалідам, дітям-інвалідам, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги за рахунок власних доходів районного бюджету.
У загальному обсязі видатків на соціальний захист, на фінансування 4 районних програм передбачається на 2016 рік кошти в сумі 1346,3  тис.гривень.

Соціальне забезпечення населення

На утримання  територіального центру соціального обслуговування одиноких непрацездатних громадян та пенсіонерів за рахунок загального фонду районного бюджету на 2016 рік виділяється 4380,8 тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівників  передбачені кошти в сумі 4089 тис.грн.. В порівняні з уточненим планом минулого року фонд оплати праці (3176,5 тис.грн.) збільшено на 912,5 тис.грн.
Видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв враховані в сумі 106,5 тис.грн.
На утримання районного центру соціальної служби для молоді та на проведення програм і заходів передбачено 570,2тис.грн.
На оплату праці з нарахуваннями працівників  передбачені кошти в сумі 225,1 тис.грн., на оплату за спожиті енергоносії 27,9тис.грн.
У загальному обсязі видатків на соціальне забезпечення, на фінансування 2 районних програм передбачається на 2016 рік коштів в сумі  716,0 тис.грн., в тому числі видатки на оздоровлення дітей в сумі 298,0 тис. грн.

Культура і мистецтво

Обсяг районного бюджету на утримання галузі культури і мистецтва на 2016 рік, визначений в сумі 4530 тис.грн., в порівняні з уточненим бюджетом станом на 31.10.2015р. року (3374,4 тис.грн.) збільшено на 1155,6 тис.грн., або на 34,2%. З них видатки загального фонду 4188,8тис.грн., видатки спеціального фонду 341,2 тис.грн.
З районного бюджету фінансуються районна бібліотека, 3 музеї, школа естетичного виховання, районний будинок культури, всього 6 установ, в яких штатна чисельність складає – 83 одиниці.
Видатки на заробітну плату з нарахуванням передбачені по загальному фонду в сумі 3758,6 тис.грн., що на 893,4 тис.грн., або на 31,2% більшеше обсягу уточненого плану на 2015 рік станом на 31.10.2015р. 2865,2 тис.грн.).
В повному обсязі включені видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, а саме 315,8тис.грн..
В зв’язку з обмеженістю обсягу загального фонду передбачається залучення коштів до спеціального фонду шляхом надання платних послуг, здачею в оренду приміщень і інших видів надходжень. Загальна сума  спеціального фонду передбачається в розмірі 341,2 тис.грн.

Фізична культура і спорт

Враховуючи необхідність проведення заходів, видатки на фізичну культуру і спорт складають 1689,2 тис.грн.
На фінансову підтримку громадській організації фізкультурного спрямування передбачено на ФСТ „Колос” 195 тис.грн.;
На фінансування закладів фізичної культури і спорту спрямовано:
- на КО «Ровесник» 690 тис.грн.;
- на ДЮСШ 790,2 тис.грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями на 2016 рік передбачено в сумі 1306,5 тис.грн.
В цілому установи фізичної культури і спорту повністю забезпечені коштами на оплату праці та на оплату за споживання енергоносіїв.
У загальному обсязі видатків на фізичну культуру і спорт на фінансування районної програми розвитку фізичної культури і спорту  передбачається на 2016 рік коштів в сумі  899,0 тис.грн., з них на проведення заходів – 14 тис. гривень.

Інші видатки

На виконання програми збереження архівних фондів на 2014-2018 роки передбачено на утримання КП «Бершадський трудовий архів» на 2016 рік кошти в сумі 15 тис.грн.
На виконання районної програми забезпечення поінформованості населення та висвітлення діяльності органів виконавчої влади і місцевого самоврядування в засобах масової інформації на 2013 - 2017 роки передбачено на 2016 рік кошти в сумі 100,0 тис. грн.
На виконання програми «Місцевих стимулів» для медичних працівників первинної ланки у Бершадському районі на 2015-2017 роки  передбачено видатки в сумі 61,5 тис.грн.
На виконання програми реалізації конвенції ООН про права дитини на період 2016-2020 роки для часткової компенсації вартості спецхарчування дітям-інвалідам передбачено видатки в сумі 50,0 тис.гривень.

Міжбюджетні трансферти

Відповідно до ст.ст.  93,101 Бюджетного кодексу України із змінами, у 2016 році заплановано здійснювати поточні видатки з бюджетів сіл та міста в частині утримання дошкільних навчальних закладів, сільських та міського будинків культури, клубів та бібліотек за рахунок міжбюджетних трансфертів (іншої субвенції) з районного бюджету.
Таким чином, в районному бюджеті передбачено іншу субвенцію для міського та сільських бюджетів в сумі 23505,9 тис. грн.., в тому числі на здійснення поточних видатків на утримання дошкільних навчальних закладів територіальних громад міста та сіл району  в сумі 18364,8 тис. грн., на здійснення поточних видатків на утримання будинків культури, клубів територіальних громад міста та сіл району в сумі 3485 тис. грн.., на здійснення поточних видатків на утримання бібліотек територіальних громад сіл району в сумі 1656,1 тис. гривень.

Додатки: розрахунки, показники, інформації.


Начальник
фінансового управління                           Л.Й.Мазур

 

Додатки