Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів

        Відповідно до п.18 ПРИКІНЦЕВИХ ТА ПЕРЕХІДНИХ ПОЛОЖЕНЬ Бюджетного кодексу України, з 2017 році на рівні місцевих бюджетів, які мають прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом, у бюджетному процесі в обов’язковому порядку  застосовується програмно-цільовий метод.
Особливими складовими програмно-цільового методу є бюджетні програми, відповідальні виконавці бюджетних програм, паспорти бюджетних програм, результативні показники бюджетних програм.


        Бюджетні кошти витрачаються головними розпорядниками  відповідно до бюджетних програм,  бюджетних призначень, встановлених рішенням відповідних рад на поточний рік, асигнувань, затверджених в  кошторисах установ на рік та  по кодах Типової програмної  класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів а також по кодах  економічної класифікації видатків.
        Так, бюджетні призначення районного бюджету Бершадського району на 2017 рік визначено рішенням 8 сесії 7 скликання Бершадської районної ради від 16.12.2016 року ''Про районний бюджет на 2017 рік''.


         Порядок та механізм витрачання бюджетних коштів визначають слідуючі нормативно – правові акти :
- Бюджетний кодекс України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2456-17
- Податковий кодекс України http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/2755-17
- Закон України про Державний бюджет України на 2018 рік http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2246-19
- Закон України вiд 21.05.97 № 280/97-ВР „Про місцеве самоврядування в Україні”  http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/280/97-%D0%B2%D1%80
- Закон України „Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні” http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/996-14
- постанова Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 "Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ" http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/228-2002-%D0%BF
- наказ Міністерства фінансів України від 23.08.12 № 938 «Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів» http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1569-12
- наказ Міністерства фінансів України від 26.08.2014 №836 «Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання» із змінами http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z1104-14


         Відповідно до затвердженого розпису бюджету, розпорядники бюджетних коштів одержують бюджетні асигнування, що є підставою для затвердження кошторисів.


        Порядок складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Кошти, які витрачаються з загального та спеціального фондів лімітовані і розподілені строго кошторисом, і контролюються державним  казначейством та іншими контролюючими органами.

        Фінансове управління райдержадміністрації