Бершадська районна державна адміністрація інформує

Бершадська районна державна адміністрація інформує, що 22.05.2015 відбулось обговорення з головами міської, сільських рад, представниками сільськогосподарських товариств та фермерських господарств, депутатами районної ради, членами робочої групи, головами окремих громадських організацій, на якому було розглянуто схему попереднього розподілу територій, варіанти створення об’єднаних територіальних громад.

За результати обговорення прийнято рішення:

- відкликати пропозиції надіслані листом від 12.05.2015 року  № 01.1-39/2568  щодо врахування під час розробки обласною державною адміністраці-єю проекту перспективного плану формування територій громад області щодо утворення на території Бершадського району Бершадської територіальної гро-мади (потенційний адміністративний центр м.Бершадь) та Джулинської терито-ріальної громади ( потенційний адміністративний центр – с. Джулинка);

- формувати перспективні плани об’єднання територій громад після дода-ткових громадських обговорень в населених пунктах та ініціювати внесення змін до чинного законодавства щодо розширення повноважень органів місцево-го самоврядування.