Здійснюється прийом декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Процедура подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки, що дає право на початок роботи новоутворених підприємств, початок використання суб’єктом господарювання об’єктів нерухомості (будівель, споруд, приміщень або їх частин) затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 5 червня 2013 р. № 440 «Про затвердження Порядку подання і реєстрації декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки».

Зразок заповнення декларацій відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань пожежної безпеки

Сектор надання адміністративних послуг